Vitajte na MikulůvceHistorieÚřední deska

Vitajte na Mikulůvce

Obecní úřadInstituce a služby
 

Mikulůvka leží v malebném údolí na východním úpatí Hostýnských vrchů. Obcí protéká stejnojmenný potok, který se vlévá do Vsetínské Bečvy. Celková rozloha 1269 hektarů je z velké části tvořena lesy. Nadmořská výška ve středu obce se pohybuje okolo 340 m.n.m. Okolní kopce jsou mírné, nejvyššími vrcholy jsou Kuželek (569 m n m.), Krbácko (542 m n m.), Dlúhá Húra, Jankův vrch, Borčička, Poruba, Čarabovská, Stanišová, Hýlová, Vlčí, Mezný a Jurikov. Tato příznivá poloha již odedávna předurčovala území k osídlení a zemědělskému využití. Půda je hlinitopísčitá, jílovitá a štěrková, využívá se tedy převážně k pěstování travin a k pastvě. Lesy, které Mikulůvku obklopují, jsou převážně jehličnaté s velkým podílem smrku. Byly vysázeny v 19.století na místě pasek, které přestaly být využívány k salašení. Podnebí je mírné s průměrnými srážkami a teplotami, které dosahují celoročního průměru 6,7 °C.

Administrativně Mikulůvka spadá do Zlínského kraje. Dříve příslušela k Valašskému Meziříčí, později se stala součástí okresu Vsetín. V roce 2002 zde žilo 666 obyvatel, z toho přibližně polovina v produktivním věku. Průměrný věk byl 40,5 let. Dále zde bylo 256 domů s 282 byty, z toho 32 bytů rekreačních. V obci působí několik firem a živnostníků, většina obyvatel však dojíždí za prací do Vsetína a Valašského Meziříčí. V obci je obecní úřad, knihovna, mateřská škola, první stupeň základní školy, restaurace, kavárna, samoobsluha, koloniál, sportovní hala a fotbalové hřiště. Obec je napojena na plynovod a veřejný vodovod napájený z vodní nádrže Stanovnice. V letních měsících je v provozu hojně navštěvované vyhřívané koupaliště. Mezi další turistické zajímavosti patří dřevěná zvonice a vodní mlýn.

mapa

V roce 2000 obec obdržela vlastní obecní znak a prapor.

Popis znaku: V červeno-modře polceném štítě dopředu obrácená rozkřídlená stříbrná husa se zlatou zbrojí, provázená nahoře vpravo stříbrnou, zlatě zdobenou mitrou, vlevo třemi zkříženými stříbrnými pštrosími pery. Mikulášská mitra představuje zakladatele obce Mikuláše Pazmányho, stejně jako tři pštrosí pera (znak Pazmányů). Rozkřídlená husa se nacházela na pečeti obce z roku 1749 jakožto svobodné obce, která nepodlehla katolizaci. Peče obsahuje text PECZET+P+OBCI+D+MIKVLVWKI, tj. peče poctivé obce dědiny Mikulůvky.

obecní znak obecní peče obecní pecet

V roce 1999 uplynulo 150 let od založení školy a v roce 2002 obec oslavila 350 let od svého vzniku. U příležitosti těchto výročí byly vydány publikace "Almanach: škola Mikulůvka 1849-1999" a "Mikulůvka 1652-2000".


Welcome to Mikulůvka

Mikulůvka lies in a picturesque valley at the eastern bottom of the Hostýn Hills. A stream called Mikulůvka passes through the village and merges into the Vsetínská Bečva River. The forests take big part in the area, which amounts to 1269 hectares. The average height above sea level is about 340 meters. The surrounding mountains are gently, the highest peaks include Kuželek (569 m), Krbácko (542 m), Dlúhá Húra, Jankův vrch, Borčička, Poruba, Čarabovská, Stanišová, Hýlová, Vlčí, Mezný and Jurikov. This kindly location has predestinated this place for settlement and agricultural use. The land is sandy, clayey and gravelly, so it is suitable mainly for grass cultivation and pasture. The forests here are predominantly coniferous, especially spruce. They were planted in 19th century to replace unused clearings. The clime and rainfall is moderate, the average temperature is 6.7 °C.

Administratively, Mikulůvka comes under the Zlín region. Formerly it belonged to Valašské Meziříčí, later it became a part of the Vsetín district. There were 666 inhabitants in 2002, cca one half working. The average age was 40.5 yr. Further, there were 256 houses with 282 flats, including 32 recreational cottages. There are several active companies and tradesmen in the village nowadays; however, most of the people go to work to Vsetín and Valašské Meziříčí daily. In the village, there are two shops, a municipal office (Obecní úřad), a library, a nursery, a basic school, a restaurant, a cafe, a sport hall and a football field. The village is connected to a gas line and to a water line from the Stanovnice Reservoir. There is a well-attended heated swimming pool working during the summer. The places of interest also include a wooden belfry and a watermill.


Život v obciPro návštěvníkyFotogalerieVzkazyInformacePovinné informaceÚzemní plánCesty obce

2002 Š OÚ Mikulůvka | webdesign: 76house