Orientační nabídka

Místo pro spokojený život

Zobrazit hlavní menu

Volby do Evropského parlamentu

Information on the principles and manner of voting

Information on the principles and manner of voting

Vydáno: 15.04.2019

Informace k volbám do Evropského parlamentu v roce 2019

Veškeré informace o volbách do Evropského parlamentu můžete nalézt na stránkách ministerstva vnitra.

Vydáno: 15.04.2019

Obecní úřad Mikulůvka nabízí možnost jednorázového výdělku

Obecní úřad Mikulůvka nabízí možnost jednorázového výdělku při volbách do Evropského parlamentu (24. a 25. května 2019)

Vydáno: 15.04.2019

Informace pro občany České republiky žijící v zahraničí

Informace pro občany České republiky žijící v zahraničí o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu

Vydáno: 15.04.2019

INFORMACE O ZÁSADÁCH A ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ

INFORMACE O ZÁSADÁCH A ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ Volby do Evropského parlamentu na území České republiky

Vydáno: 15.04.2019

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019

Volič, který po 14. dubnu 2019 změní adresu místa trvalého pobytu na území jiné obce v České republice, bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeném obecním úřadem v místě předchozího trvalého pobytu. Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě předchozího trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a předložit toto potvrzení: obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu…

Vydáno: 15.04.2019