Orientační nabídka

Místo pro spokojený život

Zobrazit hlavní menu

Aktuality

Upozornění na odstávku elektrické energie

Odstávka elektřiny proběhne dne 21.5.2024 od 7:30 do 15:00 v rámci celé obce Mikulůvka.

Vydáno: 01.05.2024 | Autor: Stavinohová Jana

POVINNÉ OČKOVÁNÍ KOČEK A PSŮ PROTI VZTEKLINĚ

Obec: Mikulůvka Datum: 5. 04. 2024     u Zemanova mostu 18:00 hod. u koupaliště 18:15 hod. u obecního úřadu Mikulůvka 18:30 hod. u kontejnerů (Podzemný) 18:45 hod.     Možnost vakcinace i proti jiným onemocněním, odčervení a jiné, dle požadavku majitele.

Vydáno: 03.04.2024 | Autor: Stavinohová Jana

Bezplatný odběr štěpky

Vážení spoluobčané, pokud máte zájem o štěpku na skalku nebo záhon, máte možnost si ji bezplatně odebrat v Mlýnci - viz. foto.Odvoz štěpky v jakémkoliv množství si každý zájemce zařídí sám. S pozdravem,Ing. Zdeněk Marek  

Vydáno: 08.03.2024 | Autor: Stavinohová Jana

Plán kulturních akcí 2024 v obci Mikulůvka

Plán kulturních akcí 2024 v obci Mikulůvka

Vydáno: 15.02.2024 | Autor: Stavinohová Jana

Příspěvek na údržbu kanalizační přípojky v roce 2024

Vážení občané,   od 5. února 2024 do 28. února 2024 budeme na obecním úřadě vyplácet příspěvek na údržbu kanalizační přípojky ve výši 200,- na obyvatele s trvalým pobytem v nemovitosti připojené na kanalizaci obce Mikulůvka a dále také vlastníkovi nemovitosti bez trvalého pobytu v nemovitosti, která je připojena na kanalizační řad. Příspěvek bude vyplacen vlastníkovi kanalizační přípojky. Příspěvek se bude vyplácet vždy v pondělí a ve středu od 13:00 do 17:00 v budově obecního úřadu.

Vydáno: 30.01.2024 | Autor: Stavinohová Jana

OPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - HORNÍ KONEC MIKULŮVKA

Vážení spoluobčané,   informujeme Vás, že jsme provedli revizi elektrického vedení veřejného osvětlení včetně rozvaděčů na trase horní konec Mikulůvka. Zjistili jsme na několika místech přetrhané elektrické vedení (poškození spadlými stromy) včetně poškození jističů v elektrické skříňce. Na opravách spolupracujeme s elektrikáři. Termín opravy max. do termínu 04. 02. 2024. Pracujeme na tom, aby oprava byla provedena ještě v tomto týdnu. Děkujeme za pochopení.   S pozdravem,   Ing. Zdeněk Marek Starosta obce Mikulůvka

Vydáno: 24.01.2024 | Autor: Stavinohová Jana

Pták roku

Soutěž pro děti Pták roku

Vydáno: 17.01.2024 | Autor: Stavinohová Jana

Tříkrálová sbírka 2024 v Mikulůvce

Letošní ročník Tříkrálové sbírky se uskutečnil v obci Mikulůvka v sobotu dne 06.01.2024 a 13.01.2024, kde koledníci vybrali částku 35.359, -Kč. Finanční částka byla předána Charitě Vsetín, Horní náměstí 135, 755 01 Vsetín, IČ: 44740778. Z výtěžku sbírky budou Charitou Vsetín podporovány projekty, které přinesou radost mnoha lidem a rodinám. Děkujeme za spolupráci zaměstnancům ZŠ a MŠ Mikulůvka a rodičům: A. Zimkové, H. Fabiánové, E. Bělíčkové, J. Miklové, M. Kalincové, I. Mikulové, K. Tyralíkové, M. Kozubíkovi, a V. Golikovi.   Dovolte mi, abych vám všem jménem svým, jménem zaměstnanců Obecního úřadu v Mikulůvce a jménem zastupitelů popřál všechno nejlepší do Nového roku 2024 a hlavně pevné zdraví.   Ing. Zdeněk Marek starosta obce Mikulůvka

Vydáno: 16.01.2024 | Autor: Stavinohová Jana

STAVBA „PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU V OBCI MIKULŮVKA“

Vážení spoluobčané,   informujeme Vás, že ve věci stavby „Prodloužení vodovodního řadu v obci Mikulůvka“ v délce cca 4 km byla naše žádost v loňském roce včas (jako první) zaregistrována u Státního fondu životního prostředí ČR Praha. Situaci nepřetržitě sledujeme právě u zmíněného poskytovatele dotace SFŽP ČR Praha. V současné době probíhá projektovými manažery (hodnotícími manažery) zpracování všech žádostí. Následně bude provedeno vyhodnocení a přidělení dotací. Termín pro finální vyhodnocení žádostí byl SFŽP předběžně stanoven na polovinu března 2024. Obec Mikulůvka má administrativně a věcně žádost o dotaci v pořádku. Bez dotace ze SFŽP se neobejdeme.      předpokládané celkové náklady na stavbu 36 000 000 Kč předpokládaná výše dotace ze  SFŽP ve výši 25 000 000 Kč předpokládaná výše dotace Zlínským kraj 3 600 000 Kč spoluúčast obce 7 400 000 Kč

Vydáno: 15.01.2024 | Autor: Stavinohová Jana

Doplňující informace k výběru stočného v roce 2024

Doplňující informace k výběru stočného v roce 2024   Platná cena stočného, která je schválená Státním fondem životního prostředí České republiky (SFŽP ČR), Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 činí 80,00 Kč/m3 včetně DPH. Vlastníkovi/kům nemovitosti – rodinným domům bude pro rok 2024 prominut poplatek za odpad a dostanou peněžní dar pro občany na údržbu kanalizační přípojky ve výši 200,-Kč na osobu, která má trvalý pobyt na daném čísle popisném.

Vydáno: 13.12.2023 | Autor: Stavinohová Jana

Celkem nalezeno 164 záznamů. Zobrazeny záznamy 1 až 10.

Strana:

Hlavní nabídka

rozbalit menu

Ikona CzechPoint Ikona Mikroregion