Orientační nabídka

Místo pro spokojený život

Zobrazit hlavní menu

Tísňová volání a důležitá telefonní čísla

 
 
Tísňová volání

 

150

Hasiči

155

Záchranná služba

158

Policie ČR

156

Městská policie

112

Jednotné evropské číslo tísňového volání

 

Telefonní spojení pro běžná volání

950 681 111

Hasičský záchranný sbor, stanice Val. Meziříčí

Železničního vojska 1347, Val. Meziříčí 

http://hzscr.cz/

974 680 761

Policie ČR, obvodní oddělení Val. Meziříčí

Vsetínská 378, Val. Meziříčí 

http://www.policie.cz/

571 611 111

724 309 052

Městská policie

Tolstého 1138, Val. Meziříčí  http://www.valasskemezirici.cz/mestska-policie/ms-17609/p1=17609

571 610 876

Zdravotnická záchranná služba , oblast Val. Meziříčí

výjezdové stanoviště: U Nemocnice 1511, Val. Mez.

http://www.zzszlin.cz

571 758 111

Nemocnice  Valašské Meziříčí, a. s. 

U Nemocnice 980, Valašské Meziříčí 

http://nemocnicevalmez.agel.cz/

571 611 859

571 611 936

Medica Chirurgica s.r.o. Valašské Meziříčí                             

Zašovská 778, Valašské Meziříčí 

http://www.medicachirurgica.cz/

 

Lékařské pohotovosti

 

571 758 240

Dospělí (Nemocnice  Valašské Meziříčí, a. s.)

Pondělí – Pátek   17.00 – 20.00  

Soboty, neděle, svátky   8.00 – 20.00

571 758 413

571 758 417

Děti a dorost (Nemocnice Valašské Meziříčí, a. s.)

Pracovní dny od 15.00 - 6.00

Soboty, neděle, svátky 8.00 – 19.00

571 818 581

LSPP stomatologická – Nemocniční 955, Vsetín (poliklinika)

Soboty, neděle, svátky 8.00 – 12.00

  571 627 525 

Lékárenská pohotovostní služba (Lékárna v Kauflandu)

Pondělí – pátek  7.30 – 20.00

Soboty, neděle, svátky  8.00 – 20.00

 

Poruchové a pohotovostní služby

 

800 850 860

Skupina ČEZ elektrický proud – poruchy

  840 840 840  

800 810 820

Skupina ČEZ - zákaznická linka

http://www.cez.cz

1239

Innogy  plyn – poruchy

800 11 33 55

Innogy  - zákaznická linka

http://www.innogy.cz

571 484 041

Vodovody a kanalizace voda – poruchy

800 20 40 60

Vodovody a kanalizace zákaznická linka

http://www.vakvs.cz/

571 616 454

602 555 950

Centrální zásobování teplem – poruchy

 

Sociální služby

           

571 616 657

605 179 402

Azylový dům pro matky s dětmi

Charita , Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí

azyldum@valmez.charita.cz      http://www.valmez.charita.cz

 

720 736 700

            

Azylový dům pro bezdomovce muže

Horní Jasenka 119, 755 01 Vsetín

ad@elimvsetin.cz       www.elimvsetin.cz   

737 391 341

Denní stacionář pro seniory

pro seniory se zdravotním postižením (včetně lidí s demencí)

Žerotínova 319/21, 757 01 Valašské Meziříčí

stacionar@diakonievm.cz      www.diakonievm.cz

571 611 588

Dětský domov

Žerotínova 211, 757 01  Valašské Meziříčí

ddvalmez@volny.cz      www.ddvalmez.cz

 

571 629 084

           

Hospicová paliativní péče (Citadela)

Žerotínova 1421, 757 01  Valašské Meziříčí

hospic@citadela.cz      www.citadela.cz

571 620 997

739 706 634

Denní centrum

Zámecká 921, Valašské Meziříčí

www.valmez.charita.cz      hana.krupova@valmez.charita.cz

571 620 997

739 706  634

734 680 365

Noclehárny

Zámecká 921, Valašské Meziříčí

www.valmez.charita.cz     pavel.brezovjak@valmez.charita.cz  

Centrum sociálně materiální pomoci

732 421 181 

Občanská poradna Pod Křídly

(pro všechny osoby v obtížné  životní a sociální situaci)

 Nábřeží 268, 757 01  Valašské Meziříčí

poradna@opvm.cz      http://www.opvm.cz   

776 243 674

Centrum osobní asistence (pro lidi s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, kteří jsou část.soběstační-od 6 let)

Ulice Kpt. Zavadila 1345,  757 01  Val. Meziříčí

www.valmez.charita.cz    oasistence@valmez.charita.cz     

730 190 780

Pečovatelská služba

(pro seniory a lidi se zdravotním postižením)

Žerotínova 319/21, 757 01 Valašské Meziříčí

www.diakonievm.cz/nabizene-sluzby/sluzby-pro-seniory/  

pecovatelska@diakonievm.cz

602 651 064

Centrum Áčko, p.o. (sociální rehabilitace se zaměřením na PAS a ADHD) Husova 402/15; 757 01 Valašské Meziříčí

www.centrum-acko.cz             info@centrum-acko.cz

571 672 709

571 672 708

 

Sociální rehabilitace Atta

(služby sociální rehabilitace pro lidi ohrožené sociálním vyloučením)

Zašovská 784, 7.patro, dv. 708,709; 757 01 Valašské Meziříčí

www.valmez.charita.cz/adresar/?s=socialni-rehabilitace-atta#directory-detail

    

 

Úřady a instituce

 

571 674 111

Městský úřad Valašské Meziříčí

Soudní 1221, 757 01  Valašské Meziříčí

www.valasskemezirici.cz

571 672 706

Technické služby Valašské Meziříčí

Zašovská 784, 757 01  Valašské Meziříčí

riha@tsvmpo.cz      http://www.tsvmpo.cz   

494 332 322

TS Valašské Meziříčí s.r.o.

M. Alše 833, 757 01  Valašské Meziříčí

http://www.mariuspedersen.cz    tsvm@mariuspedersen.cz

571 495 112

Finanční úřad Valašské Meziříčí

Vrbenská 742, 757 01  Valašské Meziříčí

http://www.financnisprava.cz

podatelna3310@fs.mfcr.cz

571 428 111

Okresní správa sociálního zabezpečení Vsetín

Na Kopečku 15, 755 14 Vsetín

http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/zlinsky-kraj/ossz-vsetin.htm

posta.VS@cssz.cz

724 434 459

Celní úřad Valašské Meziříčí

Hranická 93, 757 01  Valašské Meziříčí

http://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-zlinsky-kraj/Stranky/uzemni-pracoviste-ve-valasskem-mezirici.aspx

podatelna640000@cs.mfcr.cz

571 757 950

Katastrální úřad pro Zlínský kraj

40.pluku  1351, 75701 Valašské Meziříčí

kp.valmezirici@cuzk.cz      http://www.cuzk.cz/kp/valmezirici

571 680 111

Úřad práce ČR, Krajská pobočka ve Zlíně, Kontaktní pracoviště Valašské Meziříčí

Železničního vojska 1349, 757 01  Valašské Meziříčí

podatelna.vs@uradprace.cz     http://www.uradprace.cz

571 498 011

Krajská hygienická stanice Zl. kraje, pob. Vsetín

ulice 4. května 287, 755 01  Vsetín

khs.vs@khszlin.cz       http://www.khszlin.cz

 

571 755 111

 

Okresní soud ve Vsetíně, pobočka Valašské Meziříčí

Ulice Legií 1374, 757 01  Valašské Meziříčí

podatelna@osoud.vst.justice.cz      

http://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?j=207&o=197&k=1970

571 428 111

571 428 130

Okresní státní zastupitelství Vsetín

Horní náměstí 5, 755 17  Vsetín

podatelna@osz.vst.justice.cz     

http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=120&o=110&k=1187

725 900 195

702 153 018

Krajský pozemkový úřad Vsetín

4. května 287, 755 01  Vsetín

http://www.spucr.cz/

vsetin.pk@spucr.cz

571 411 095

Státní okresní archiv Vsetín

4. května 227, 755 01  Vsetín

soka_vsetin@mza.cz       http://www.mza.cz/vsetin/

571 412 033

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj

Inspektorát Vsetín, Smetanova 1484, 755 01  Vsetín

www.svscr.cz      

 

Ostatní

 

775 419 321

Deratizace, desinfekce, desinsekce

Jiří Olšák, Vigantice 278

olsakjiri@seznam.cz

728 029 877

Deratizace, desinfekce, desinsekce

David Hambálek, J. Sousedíka 1147, Vsetín

hambalek.david@email.cz

Vydáno: 09. 10. 2019 | Naposled upraveno: 11. 10. 2019 | Autor: Stavinohová Jana

Hlavní nabídka

rozbalit menu

Ikona CzechPoint Ikona Mikroregion