Orientační nabídka

Místo pro spokojený život

Úřední deska

Archív úřední desky

Vyhledávání na úřední desce

Stav ke dni 18.04.2024

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Informace o konání 13. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka rok 2024[PDF, 288.13 kB] Zobrazit detail

13. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka se koná dne 25.4.2024 od 18:00.

17.04.2024 26.04.2024 Stavinohová Jana

VV - hromadný předpisný seznam čj. 610297/24/3300-11420-705412[PDF, 79.6 kB] Zobrazit detail

Ode dne 15.04.2024 do dne 15.05.2024 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Zlínský kraj ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin úterý od 8:00 do 15:30 hodin středa od 8:00 do 17:00 hodin čtvrtek od 8:00 do 15:30 hodin pátek od 8:00 do 14:00 hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 610297/24/3300-11420-705412, jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024.

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
15.04.2024 15.05.2024 Stavinohová Jana

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka[PDF, 293.01 kB] Zobrazit detail

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka, které se konalo dne 28.3.2024

Zařazeno do složky: Usnesení
03.04.2024 19.04.2024 Stavinohová Jana

Návrh Závěrečného účtu obce Mikulůvka za rok 2023

Návrh závěrečného účtu obce Mikulůvka za rok 2023   Přílohy k Závěrečnému účtu - Zpráva č. 182/2023/IA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mikulůvka, IČO: 00304107 za rok 2023 - Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Mikulůvka za rok 2023 - Rozvaha - Výkaz zisku a ztráty - Příloha - FIN 2-12M

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
11.03.2024 31.05.2024 Stavinohová Jana

Záměr obce - Provozovatel koupaliště pro rok 2024[PDF, 208.05 kB] Zobrazit detail

Záměr obce Provozovatel koupaliště pro rok 2024

Zařazeno do složky: Záměry obce
08.03.2024 30.04.2024 Stavinohová Jana

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ DLE ZÁKONA Č. 250/2000 SB. v roce 2024 Střední Vsetínsko[PDF, 191.73 kB] Zobrazit detail

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ DLE ZÁKONA Č. 250/2000 SB.Sdružení obcí mikroregionu Střední Vsetínsko (mikroregion) na základě § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v aktuálním znění oznamuje zveřejnění následujících schválených dokumentů: - Rozpočet mikroregionu na rok 2024- Rozpočtové opatření za rok 2024- Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025-2027- Závěrečný účet mikroregionu 2022 (2023) Uvedené dokumenty jsou v úplném znění v elektronické podobě zveřejněny na internetových stránkách mikroregionu www.mikroregionsv.cz Do listinné podoby uvedených dokumentů je možno nahlédnout v kanceláři účetního mikroregionu: Kateřinice 242, 756 21 Kateřinice, v úřední hodiny obecního úřadu Kateřinice.

04.01.2024 05.01.2025 Stavinohová Jana

Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona 250/2000 Sb. SOMV[PDF, 48.51 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb.      Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV) na základě § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v aktuálním znění, oznamuje zveřejňování schválených dokumentů:   Rozpočet SOMV na rok Rozpočtová opatření SOMV v roce Střednědobý výhled rozpočtu SOMV 2025 - Závěrečný účet SOMV za rok 2022 a za rok     Již schválené dokumenty jsou a následně schválené dokumenty budou v elektronické podobě zveřejněny na internetových stránkách SOMV - www.mikroregion-vsetinsko.cz. Do listinné podoby uvedených dokumentů je možno nahlédnout v kanceláři SOMV, Jasenická 1106, Vsetín.  

03.01.2024 13.01.2025 Stavinohová Jana

Cenové oznámení na rok 2024[PDF, 143 kB] Zobrazit detail

Obec Mikulůvka oznamuje cenu stočného s účinností od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024:   Cena v Kč / m3 Bez DPH Včetně DPH (12 %) Stočné 71,42,- 80,-

Zařazeno do složky: Ostatní
13.12.2023 31.12.2024 Stavinohová Jana

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE MIKULŮVKA NA ROK 2024[PDF, 195.35 kB] Zobrazit detail

Rozpočet obce Mikulůvka na rok 2024, který byl schválen na zasedání zastupitelstva dne 7.12.2023

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
08.12.2023 31.12.2024 Stavinohová Jana

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2025 - 2028 obce Mikulůvka[PDF, 117.79 kB] Zobrazit detail

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2025 - 2028 obce Mikulůvka, který byl schválen na zasedání zastupitelstva dne 7.12.2023

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
08.12.2023 31.12.2028 Stavinohová Jana

Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Mikulůvka pro rok 2025 a 2026[PDF, 220.52 kB] Zobrazit detail

Střednědobý výhled rozpočtu Základní škola a Mateřská škola Mikulůvka, okres Vsetín pro rok 2025 a 2026, schválen na zasedání zastupitelstva dne 7. 12. 2023

Zařazeno do složky: ZŠ a MŠ Mikulůvka
08.12.2023 31.12.2026 Stavinohová Jana

Rozpočet Základní školy a Mateřské školy Mikulůvka, okres Vsetín pro rok 2024[PDF, 215.1 kB] Zobrazit detail

Rozpočet Základní školy a Mateřské školy Mikulůvka, okres Vsetín pro rok 2023, schválen na zasedání zastupitelstva dne 7. 12. 2023

Zařazeno do složky: ZŠ a MŠ Mikulůvka
08.12.2023 31.12.2024 Stavinohová Jana

Závěrečný účet DSO MVM-K za rok 2022[PDF, 3.8 MB] Zobrazit detail

Závěrečný účet DSO MVM-K za rok 2022

20.06.2023 30.06.2024 Stavinohová Jana

Závěrečný účet obce Mikulůvka za rok 2022

Závěrečný účet obce Mikulůvka za rok 2022, který byl schválen zastupitelstvem obce Mikulůvka dne 25.5.2023 pod číslem usnesení 6/6   Přílohy k Závěrečnému účtu - Zpráva č.180-2022-EKO o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mikulůvka, IČO: 003041017 za rok 2022 - Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Mikulůvka za rok 2022 - Rozvaha - Výkaz zisku a ztráty - Příloha - FIN 2-12M

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
26.05.2023 30.06.2024 Stavinohová Jana

OZNÁMENÍ o vyhlášení revize katastru nemovitostí[PDF, 146.92 kB] Zobrazit detail

Obec Mikulůvka podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), o z n a m u j e na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí (dále jen „katastrální úřad“) č.j. RO-2/2023-836, že v katastrálním území Mikulůvka obce Mikulůvka bude zahájena revize katastru nemovitostí, která potrvá od 31.3.2023 přibližně do 1.10.2026.

Zařazeno do složky: Ostatní
02.02.2023 02.10.2026 Stavinohová Jana

Střednědobý výhled rozpočtu DSO MVM-K na období 2023-2027[PDF, 293.55 kB] Zobrazit detail

Střednědobý výhled rozpočtu DSO MVM-K na období 2023-2027

23.12.2022 31.12.2027 Stavinohová Jana

Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Mikulůvka pro rok 2024 a 2025[PDF, 573.66 kB] Zobrazit detail

Střednědobý výhled rozpočtu Základní škola a Mateřská škola Mikulůvka, okres Vsetín pro rok 2024 a 2025, schválen na zasedání zastupitelstva dne 9. 12. 2022, pod č. usnesení 3/5.

Zařazeno do složky: ZŠ a MŠ Mikulůvka
12.12.2022 31.12.2025 Stavinohová Jana

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Mikroregionu VMK na roky 2022 - 2024[PDF, 2.57 MB] Zobrazit detail

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na roky 2022 - 2024

21.12.2021 31.12.2024 Stavinohová Jana

Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Mikulůvka, okres Vsetín pro rok 2023 a 2024[PDF, 190.74 kB] Zobrazit detail

Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Mikulůvka, okres Vsetín pro rok 2023 a 2024

Zařazeno do složky: ZŠ a MŠ Mikulůvka
17.12.2021 31.12.2024 Stavinohová Jana

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2022 - 2025 obce Mikulůvka[PDF, 90.46 kB] Zobrazit detail

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2022 - 2025 obce Mikulůvka

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
17.12.2021 31.12.2025 Stavinohová Jana

Střednědobý výhled rozpočtu DSO mikroregion VM-K na roky 2020-2024[PDF, 220.86 kB] Zobrazit detail

Střednědobý výhled rozpočtu DSO mikroregion VM-K na roky 2020-2024

13.12.2019 31.12.2024 Stavinohová Jana

Hlavní nabídka

rozbalit menu

Ikona CzechPoint Ikona Mikroregion