Orientační nabídka

Místo pro spokojený život

Život v obci

 

Sbor dobrovolných hasičů "SDH Mikulůvka"
V obci existuje již od roku 1937. V prvních letech činnosti iniciovalo sdružení výstavbu dřevěné požární zbrojnice, kterou později (v roce 1983) nahradila zděná budova s požárním hlásičem. Hasiči se osvědčili jak samostatně - například při odstraňování následků povodní, tak i při asistenci profesionálním sborům ze Vsetína a Valašského Meziříčí. Mladí členové sboru se pravidelně a úspěšně účastní hasičských soutěží a pořádají ukázková cvičení během nejrůznějších společenských akcí.

 

TJ Sokol
Pokračuje v tradici, kterou započala v 30.letech Místní jednota republikánského dorostu. V současnosti se tělovýchovná jednota věnuje fotbalu. Muži pravidelně trénují na místním fotbalovém hřišti nebo ve sportovní hale (sokolovně).

 

Myslivecké sdružení
Spolek sdružuje příznivce myslivosti z Mikulůvky a Oznice a má na starosti honební pozemky v těchto obcích. Vždy na podzim pořádá pro majitele pronajímaných pozemků posezení s gulášem. Velkou událostí bývá myslivecký ples, konaný na přelomu zimy a jara. Tradiční je také Štěpánský hon pořádaný každoročně 26.prosince. Kromě péče o lesní zvěř se myslivci pokoušejí o znovurozšíření koroptví a divokých kachen, které z našeho kraje během éry socialistického zemědělství téměř vymizely.

V lokalitě "Dlúhá Húra" vlastní pan Miroslav Krajza dančí oboru.

Z dalších zájmových činností lze jmenovat například včelařerybáře a Český svaz ochránců přírody, který pečuje o budovu bývalého mlýna (Mikulůvka č.p.89).

 

Základní škola a Mateřská škola
V obci je zřízena Základní škola a Mateřská škola. Některé děti již od raného věku dojíždějí za vzděláním do Vsetína nebo Valašského Meziříčí. Škola se snaží koncipovat nabídku vzdělávání a výchovy dětí tak, aby byla pokud možno pestrá a z co největší části pokryla požadavky rodičů. Proto zvolila méně tradiční formy výuky, které vyplývají z podmínek organizace malotřídní školy, zejména vysoce individuální přístup k dětem. Atmosféra při výuce je uvolněná a pracovní. Z mimoškolních činností nabízí škola dětem například kroužek hry na flétnu, rozšířenou výuku angličtiny, recitační a dramatickou výchovu, seznamování s výpočetní technikou a sportovní hry. Více o škole naleznete zde.

 

Náboženství
Z hlediska víry byla Mikulůvka odjakživa výrazně protestantská. Tradici má v obci sbor Českobratrské církve evangelické, sdružující evangelíky v Mikulůvce a Pržně. Pravidelné nedělní bohoslužby se konají v evengelické modlitebně. Začátek je vždy v půl deváté. Velké svátky, jako například Vánoce, Velikonoce nebo hody (třetí neděli v říjnu) se slaví ve společném sborovém kostele v Pržně, kde se nachází i farní úřad. Mladší děti navštěvují v rámci bohoslužeb Nedělní školu, pravidelně se konají též "Setkání třicátníků" se zajímavými osobnostmi. Již několik desetiletí udržují členové sboru přátelské vztahy s partnerským sborem v nizozemském Naardenu, místě posledního odpočinku Jana Ámose Komenského. Mikulůvčané katolického vyznání se hlásí převážně ke sboru Římskokatolické církve v Pržně, kde navštěvují i pravidelné nedělní bohoslužby.

 

Kultura a sport
Pohostinství "U Škrabánků" je tradičním dějištěm kulturních a společenských akcí, plesů, zábav a dětských dnů. Za první republiky se v sále pohostinství hrálo ochotnické divadlo, později zde působil Valašský krúžek. Dlouhá léta zde existovalo také kino, jeho provoz však byl počátkem 90.let z ekonomických důvodů ukončen.

Přes letní prázdniny je v provozu koupaliště, místo konání pravidelných kulturních a sportovních akcí, vystoupení hudebních skupin, soutěží v plážovém volejbalu a nohejbalu, vodním pólu a humoristické akce zvané "Kaprobraní", pořádané tradičně v závěru letní sezóny. Místní i turisté mohou v sezónu navštívit sportoviště Mikulůvka a vyzkoušet si tenis, basketball a další sporty.

Vydáno: 07. 03. 2019 | Naposled upraveno: 16. 09. 2022 | Autor: Stavinohová Jana

Hlavní nabídka

rozbalit menu

Ikona CzechPoint Ikona Mikroregion