Orientační nabídka

Místo pro spokojený život

Zobrazit hlavní menu

Projekty obce Mikulůvka - publicita

FVE v obci Mikulůvka

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvu ModF – RES+ č. 3/2022 o poskytnutí podpory dle podmínek programu Modernizačního fondu Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+). Obec Mikulůvka se do této výzvy zapojila a za podpory proběhla realizace fotovoltaických elektráren a oprava střech na obecních budovách, které vedou ke snížení emisí skleníkových plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu…

Vydáno: 14.05.2024

Publicita - přístřešek a plot školka Mikulůvka

Projekt PŘÍSTŘEŠEK A PLOT ŠKOLKA MIKULŮVKA je spolufinancován Evropskou unií.Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Střední Vsetínsko, z.s. EVROPSKÁ UNIEEvropský zemědělský fond pro rozvoj venkovaEvropa investuje do venkovských oblastíProgram rozvoje venkova    

Vydáno: 11.10.2022

Publicita - Prodloužení vodovodního řádu v obci Mikulůvka

Dotace obcím na základě RP01-21 Podpora vodohospodářské infrastruktury, schválenou Radou Zlínského kraje dne 21.12.2020 usnesením č. 0929/R32/20.   Sdělujeme, že poskytovatel dotace Zlínský kraj, se sídlem ve Zlíně. Tř. T. Bati 21, PSČ 761 90, IČO: 70891320 se zavazuje poskytnout příjemci dotace Obec Mikulůvka, sídlo Mikulůvka 226, 756 24, IČO: 00304107 investiční dotaci z Fondu Zlínského kraje do výše 3 625 000 Kč, (slovy: tři miliony šest set dvacet…

Vydáno: 27.07.2022

Protipovodňová opatření obce Mikulůvka

Tento projekt je spolufinancován EU - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí   

Vydáno: 06.04.2022

Hlavní nabídka

rozbalit menu

Ikona CzechPoint Ikona Mikroregion