Orientační nabídka

Místo pro spokojený život

Zobrazit hlavní menu

Projekty obce Mikulůvka - publicita

Publicita - Prodloužení vodovodního řádu v obci Mikulůvka

Dotace obcím na základě RP01-21 Podpora vodohospodářské infrastruktury, schválenou Radou Zlínského kraje dne 21.12.2020 usnesením č. 0929/R32/20.   Sdělujeme, že poskytovatel dotace Zlínský kraj, se sídlem ve Zlíně. Tř. T. Bati 21, PSČ 761 90, IČO: 70891320 se zavazuje poskytnout příjemci dotace Obec Mikulůvka, sídlo Mikulůvka 226, 756 24, IČO: 00304107 investiční dotaci z Fondu Zlínského kraje do výše 3 625 000 Kč, (slovy: tři miliony šest set dvacet…

Vydáno: 27.07.2022

Protipovodňová opatření obce Mikulůvka

Tento projekt je spolufinancován EU - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí 

Vydáno: 06.04.2022

Hlavní nabídka

rozbalit menu

Ikona CzechPoint Ikona Mikroregion