Orientační nabídka

Místo pro spokojený život

Ochrana před povodněmi

Pokyny pro občany

 
Jestliže začínají přicházet varovné zprávy o přicházející povodni, je nutné se řídit následujícími instrukcemi:
 
 • Řídíme se případnými pokyny hasičů, policie a povodňových orgánů.
 • V případě relativního dostatku času si připravíme nouzové zavazadlo (viz dole) a sledujeme zprávy (místní rozhlas, celostátní rozhlas ...).
 • Varujeme ostatní ohrožené osoby v okolí.
 • Zabezpečíme svůj dům či svěřené objekty proti vniknutí vody (sklepní okna, vchodové dveře).
 • Přemístíme cenné věci do vyšších pater (včetně potravin a vody).
 • Připravíme se na nouzové opuštění objektu, uzavřeme přívody plynu, vody a vypneme elektřinu.
 
Jestliže povodeň již nastala, zdůrazňujeme následující zásady:
 
 • Řídíme se případnými pokyny policie, hasičů a povodňových orgánů.
 • V případě nedostatku času či nejasné situace co nejrychleji opustíme ohrožené místo; zvláště nebezpečnými jsou rokle, kaňony a údolí, které opouštíme do nejbližšího svahu.
 • Varujeme ostatní ohrožené osoby.
 • Přecházíme-li zaplavené území, nepokoušíme se přecházet proud vody na místech, kde je hloubka vody větší než zhruba výška kolen – proud může mít neočekávanou sílu.
 • Nepřejíždíme autem zaplavenou vozovku, most či terén, kde nemůžeme odhadnout výšku vody – při ponoření karoserie do vody se překvapivě lehce ztratí kontakt pneumatiky s povrchem vozovky a automobil se může dostat snadno mimo vozovku, most či brod do nebezpečné hloubky nebo do proudu. Relativně bezpečný je průjezd tehdy, kdy se karoserie do vody neponoří. Platí to i pro terénní automobily.
 • V případě, že Váš automobil zůstane stát ve vodě, je nutno jej co nejrychleji opustit.
 • Na mostech i na exponovaných vozovkách v průběhu povodně navíc hrozí nebezpečí jejich zřícení, pročež se jim, pokud je to možné, vyhýbáme.
 • Zvláště pozorně je nutno řídit v noci, kdy lze jen obtížně odhadnout stupeň zaplavení terénu a vozovky
 • Nenecháváme bez dozoru děti, pro které jsou zvláště nebezpečné různé strouhy, propusti a kanály.
 • Při pohybu v zaplavených objektech nepoužívejte otevřený oheň a nekuřte, neboť se může vznítit případný hořlavý materiál (trochu překvapivé při povodni, ale je to tak …)
 
Po povodni zdůrazňujeme tyto zásady:
 
 • Stále se řídíme případnými pokyny policie, hasičů a povodňových orgánů.
 • Jakékoliv potraviny, které přišly do styku s vodou z povodně, nesmíme používat (hrozí nebezpečí infekce).
 • Před požitím vodu převařujte do doby, než bude potvrzena nezávadnost jejích zdrojů.
 • Veškeré elektrické spotřebiče, které přišly do styku s vodou, je potřeba před použitím prověřit.
 • Nenavštěvujte zbytečně zaplavené oblasti, kde můžete komplikovat záchranné či obnovovací práce.
 
Pro doplnění uvádíme čísla tísňových volání:
 
150     hasiči
 
155     zdravotnická záchranná služba
 
158     Policie ČR, resp. Polícia SR
 
156     městská policie v ČR
 
159     mestská polícia v SR
 
 
Z mobilních telefonů je možné volat jednotné evropské číslo tísňového volání 112, což je univerzální tísňové číslo, které funguje jednotně v celé Evropské unii a postupně je zaváděno i v ostatních státech. U nás je toto tísňové číslo v mobilních sítích již funkční, od ledna 2003 bude v ČR dostupné i na pevných telefonních sítích. Pokud je ale zřejmé, že potřebujete pouze jednu ze složek záchranného systému, je vhodnější volat přímo příslušné národní číslo tísňového volání (v ČR 15x). V ČR obsluhuje linku 112 Hasičský záchranný sbor ČR.
Volání na čísla 150, 155, 156, 158 a 159 je sice bezplatné, avšak v případě předplacených SIM karet (v ČR GoTwist Oscarta, na Slovensku Easy Prima) je nutné mít na kartě alespoň minimální kredit (tj. karta nesmí být zcela vybita). Naproti tomu číslo 112 (rovněž bezplatné) má dvě zásadní výhody: jednak je možné jej volat i bez vložené SIM karty nebo ze zcela vyčerpané předplacené karty, jednak jej lze volat i prostřednictvím sítí ostatních operátorů (čili v zahraničí i bez aktivovaného roamingu nebo tuzemsky i v místech, kde Váš operátor nemá pokrytí svým signálem).
 
 
www.chmu.cz
Vydáno: 09. 10. 2019 | Naposled upraveno: 09. 10. 2019 | Autor: Stavinohová Jana

Hlavní nabídka

rozbalit menu

Ikona CzechPoint Ikona Mikroregion