Orientační nabídka

Místo pro spokojený život

Zobrazit hlavní menu

Povinné informace

1. Název:

Obecní úřad Mikulůvka, Mikulůvka 226, 756 24 Bystřička

 

2. Důvod a způsob založení:

Obec Mikulůvka je územní samosprávná jednotka v hranicích obce v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

 

3. Organizační struktura:

Schéma obecního úřadu: 

starosta

místostarostka

zastupitelé obce – 11 členů

 

Místní samospráva:

Starosta: Ing. Zdeněk Marek

Místostarostka: Zuzana Coufalíková

Členové zastupitelstva:  

Březovják Petr
Fabián Pavel
Jánoška David
Limberská Dagmar, Ing.
Marek Miroslav
Stančík Jaroslav, Ing.
Šrámková Dáša
Turečková Renata 
Zajíček Josef

Kontrolní výbor:

            předseda: Petr Březovják

            členové: Pavel Fabián, David Jánoška  

 Finanční výbor:

            předseda: Ing. Dagmar Limberská

            členové: Miroslav Marek, Josef Zajíček

Sociální a kulturní komise:

            předseda: Renata Turečková

   členové: Ing. Jaroslav Stančík, Dáša Šrámková

  

Příspěvková organizace:

            Základní škola a Mateřská škola Mikulůvka,

            Mikulůvka, 42

            756 24 Bystřička

            telefon:    Základní škola 571453051

                           Mateřská škola: 571453042

            e-mail: zs.mikul@volny.cz        

            Web: http://zsmikuluvka.webnode.cz/

            Bankovní spojení: ČSOB Vsetín, č. účtu 175724035/0300

 

4. Kontakty:

4.1 – Adresa pro k doručování poštovních zásilek:

Obecní úřad Mikulůvka, Mikulůvka 226, ­756 24 Bystřička

4.2 – Adresa pro osobní návštěvu:

Obecní úřad Mikulůvka, Mikulůvka 226

4.3 – Úřední hodiny:       

pondělí           8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

středa             8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00                                            

4.4 - Telefonní čísla:        571 453 160

            - starosta:           725 121 197

4.5 – Číslo faxu:   -------

4.6 – Adresa internetové stránky: www.mikuluvka.cz

4.7 – Adresa e-podatelny:

4.8 – ID datové schránky: 98xbyr3

4.9 – E-mail: obec@mikuluvka.cz

 

5. Bankovní spojení:

            Česká spořitelna

            číslo účtu: 3925384329/0800

 

6. IČO: 00304107

 

7. DIČ: CZ00304107

 

8. Dokumenty:

 8.1Hlavní dokumenty:

            - Návrh akcí pro volební období 2018 – 2022: priority2018.pdf [PDF, velikost 64.27 kB]

            - Nový územní plán

8.2 –  Rozpočty

            Rozpočty naleznete zde.

 

9. Žádosti o informace:

             Žádosti je možné podat:

            - zprávou přes datovou schránku

            - osobně v kanceláři OÚ

            - poštou na adresu OÚ

            - elektronicky na adresu obec@mikuluvka.cz     

           

10. Příjem žádostí a dalších podání

 Žádosti, stížnosti, předkládání návrhů a podnětů či jiné dožádání je možné podat:

- zprávou přes datovou schránku

- osobně v kanceláři OÚ

        - poštou

        - elektronicky na adrese obec@mikuluvka.cz

 

Obdržet informace o právech a povinnostech osob je možné:

         - datovou zprávou

         - osobně v kanceláři OÚ

         - poštou

         - elektronicky na adrese obec@mikuluvka.cz

Postup při vyřizování žádostí: informace-k-zadosti.pdf [PDF, velikost 68.29 kB]

 

11. Opravné prostředky:

          opravne-prostredky.pdf [PDF, velikost 60.81 kB]

 

12. Formuláře

            Formuláře zde.

 

13. Popisy postupů – řešení životních situací

 Informace k řešení životních situací získáte na www.portal.gov.cz

 

14. Předpisy

    14.1  Nejdůležitější používané předpisy:

  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

  • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Seznam nejpoužívanějších předpisů: zakladni-pravni-predpisy.pdf [PDF, velikost 56.58 kB]

      - Plné znění zákonů je možné získat také na adrese www.portal.gov.cz

      - Věstníky kraje jsou na adrese: www.vestniky.cz

 

   14.2  Vydané právní předpisy:

Obecně závazné vyhlášky naleznete zde.

 

15. Úhrady za poskytování informací

  15.1 – Sazebník úhrad za poskytování informací se řídí nařízením vlády č. 173/2006, § 3

            uhrady2.pdf [PDF, velikost 59.39 kB]

  15.2 - Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací podle § 16 a odst. 7 v případě stížnosti nebo odvolání – usneseni-cenik.pdf [PDF, velikost 64.26 kB]

 

16. Licenční smlouvy

  16.1 Vzor licenční smlouvy: vzor-licencni-smlouvy.doc [DOC, velikost 32 kB]

  16.2 Výhradní licence – Obec v této chvíli nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

          Vzor výhradní licenční smlouvy: vzor-vyhradni-licencni-smlouvy.doc [DOC, velikost 32 kB]

 

17. Výroční zprávy o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.

            Výroční zprávy naleznete zde.

Přiložené soubory

Název souboruTypVelikost
vzor-vyhradni-licencni-smlouvy.doc dokument MS Word32 kB
vzor-licencni-smlouvy.doc dokument MS Word32 kB
usneseni-cenik.pdf PDF64.26 kB
uhrady2.pdf PDF59.39 kB
zakladni-pravni-predpisy.pdf PDF56.58 kB
opravne-prostredky.pdf PDF60.81 kB
informace-k-zadosti.pdf PDF68.29 kB
priority2018.pdf PDF64.27 kB
Vydáno: 01. 01. 2019 | Naposled upraveno: 10. 04. 2019 | Autor: Stavinohová Jana

Hlavní nabídka

rozbalit menu

Ikona CzechPoint Ikona Mikroregion