Orientační nabídka

Místo pro spokojený život

Zobrazit hlavní menu

Povinné informace

1. Název:

Obecní úřad Mikulůvka, Mikulůvka 226, 756 24 Bystřička

 

2. Důvod a způsob založení:

Obec Mikulůvka je územní samosprávná jednotka v hranicích obce v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

 

3. Organizační struktura:

Schéma obecního úřadu: 

starosta

místostarostka

zastupitelé obce – 11 členů

 

Místní samospráva:

Starosta: Marek Zdeněk, Ing.

Místostarostka: Limberská Dagmar, Ing. 

Členové zastupitelstva:  

   • Březovják Petr
   • Fabián Pavel
   • Košárek Milan
   • Kozubík Martin, Mgr.
   • Marek Aleš
   • Marek Miroslav
   • Stančík Jaroslav, Ing.
   • Šrámková Dáša
   • Turečková Renata 

 

Kontrolní výbor:

            předseda: Petr Březovják

            členové: Aleš Marek, Ing. Jaroslav Stančík   

 Finanční výbor:

            předseda: Miroslav Marek

            členové: Pavel Fabián, Dáša Šrámková

Sociální a kulturní komise:

            předseda: Renata Turečková

   členové: Milan Košárek, Mgr. Martin Kozubík, Milan Hromada, Josef Zajíček 

  

Příspěvková organizace:

            Základní škola a Mateřská škola Mikulůvka,

            Mikulůvka, 42

            756 24 Bystřička

            telefon:    Základní škola 571453051

                           Mateřská škola: 571453042

datová schránka: khr4img

e-mail: skola@zsmikuluvka.cz    

Web: http://zsmikuluvka.cz/

Bankovní spojení: 240 049 4491/2010

Pověřenec pro ochranu osobních údajů p. Jan Anděl

 

4. Kontakty:

4.1 – Adresa pro k doručování poštovních zásilek:

Obecní úřad Mikulůvka, Mikulůvka 226, ­756 24 Bystřička

4.2 – Adresa pro osobní návštěvu:

Obecní úřad Mikulůvka, Mikulůvka 226

4.3 – Úřední hodiny:       

pondělí           8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

středa             8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00                                            

4.4 - Telefonní čísla:        571 453 160

            - starosta:           725 121 197

4.5 – Číslo faxu:   -------

4.6 – Adresa internetové stránky: www.mikuluvka.cz

4.7 – Adresa e-podatelny:

4.8 – ID datové schránky: 98xbyr3

4.9 – E-mail: obec@mikuluvka.cz

4.10 - Pověřenec pro ochranu osobních údajů p. Jan Anděl

 

5. Bankovní spojení:

            Česká spořitelna

            číslo účtu: 3925384329/0800

 

6. IČO: 00304107

 

7. DIČ: CZ00304107

 

8. Dokumenty:

 8.1Hlavní dokumenty:

            - Návrh akcí pro volební období 2018 – 2022: priority2018.pdf [PDF, velikost 64.27 kB]

            - Nový územní plán

8.2 –  Rozpočty

            Rozpočty naleznete zde.

 

9. Žádosti o informace:

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).

Žádosti je možné podat:

            - zprávou přes datovou schránku

            - osobně v kanceláři OÚ

            - poštou na adresu OÚ

            - elektronicky na adresu obec@mikuluvka.cz

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

 Žádosti, stížnosti, předkládání návrhů a podnětů či jiné dožádání je možné podat:

- zprávou přes datovou schránku

- osobně v kanceláři OÚ

        - poštou

        - elektronicky na adrese obec@mikuluvka.cz

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1). Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8)

Obdržet informace o právech a povinnostech osob je možné:

         - datovou zprávou

         - osobně v kanceláři OÚ

         - poštou

         - elektronicky na adrese obec@mikuluvka.cz

Postup při vyřizování žádostí: informace-k-zadosti.pdf [PDF, velikost 68.29 kB]

 

11. Opravné prostředky:

          opravne-prostredky.pdf [PDF, velikost 60.81 kB]

 

12. Formuláře

Formuláře zde.

Tyto formuláře lze získat také na obecním úřadě v úředních hodinách.

 

13. Popisy postupů – řešení životních situací

 Informace k řešení životních situací získáte na www.portal.gov.cz

 

14. Předpisy

    14.1  Nejdůležitější používané předpisy:

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

 • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Seznam nejpoužívanějších předpisů: zakladni-pravni-predpisy.pdf [PDF, velikost 56.58 kB]

      - Plné znění zákonů je možné získat také na adrese www.portal.gov.cz

      - Věstníky kraje jsou na adrese: www.vestniky.cz

 

   14.2  Vydané právní předpisy:

Obecně závazné vyhlášky naleznete zde.

 

15. Úhrady za poskytování informací

  15.1 – Sazebník úhrad za poskytování informací se řídí nařízením vlády č. 173/2006, § 3

            uhrady2.pdf [PDF, velikost 59.39 kB]

  15.2 - Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací podle § 16 a odst. 7 v případě stížnosti nebo odvolání – usneseni-cenik.pdf [PDF, velikost 64.26 kB]

 

16. Licenční smlouvy

  16.1 Vzor licenční smlouvy: vzor-licencni-smlouvy.doc [DOC, velikost 32 kB]

  16.2 Výhradní licence – Obec v této chvíli nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

          Vzor výhradní licenční smlouvy: vzor-vyhradni-licencni-smlouvy.doc [DOC, velikost 32 kB]

 

17. Výroční zprávy o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.

            Výroční zprávy naleznete zde.

Přiložené soubory

Název souboruTypVelikost
vzor-vyhradni-licencni-smlouvy.doc dokument MS Word32 kB
vzor-licencni-smlouvy.doc dokument MS Word32 kB
usneseni-cenik.pdf PDF64.26 kB
uhrady2.pdf PDF59.39 kB
zakladni-pravni-predpisy.pdf PDF56.58 kB
opravne-prostredky.pdf PDF60.81 kB
informace-k-zadosti.pdf PDF68.29 kB
priority2018.pdf PDF64.27 kB
Vydáno: 01. 01. 2019 | Naposled upraveno: 24. 10. 2022 | Autor: Stavinohová Jana

Hlavní nabídka

rozbalit menu

Ikona CzechPoint Ikona Mikroregion