Orientační nabídka

Místo pro spokojený život

Zobrazit hlavní menu

Pomoc obcím zasaženým tornádem

Pomoc obcím zasaženým tornádem

 

Sbírka pro obce poničené tornádem

 

Vážené vedení obcí, vážení spoluobčané obcí Mikroregionu Střední Vsetínsko,

Dovolím si touto cestou předložit zprávu o průběhu sbírky vyhlášené na podporu obcí zasažených tornádem.

Po tragických událostech na jižní Moravě, která byla 24. 6. 2021 zasažena tornádem, se rozhodli starostové členských obcí mikroregionu vyhlásit společnou sbírku na podporu vesnic Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice a Lužice. Cílem byl společný koordinovaný postup. Nejdříve bylo nutné zjistit konkrétní potřeby v území. Tohoto úkolu se zhostil pan Petr Laštovica, starosta obce Hošťálková, který mapoval situaci v postižených obcích. Během krátké doby se zjistilo, že materiální pomoc je dostatečná a to nejdůležitější, co bude potřeba na obnovu, budou finance. Proto se přistoupilo k vyhlášení finanční sbírky. Zřízením transparentního účtu a administrativní organizací sbírky byla pověřena předsednická obec Ratiboř.

Již druhý den po neštěstí bylo možno díky velmi vstřícnému přístupu ze strany Zlínského kraje a České spořitelny vyhlásit účelovou sbírku. Občané jednotlivých obcí tak mohli zasílat finanční dary na transparentní účet nebo odevzdávat hotovost na obecních úřadech obcí, které se k výběru v hotovosti připojily do 31. 7. 2021. Všechny darované finance byly soustředěny na transparentní účet.

Účel sbírky byl stanoven na obnovu infrastruktury výše zmiňovaných postižených obcí, tj. škol, školek, obecních úřadů, hasičáren, komunikací, návsí atd.

Společným úsilím se podařilo vybrat k 31. 7. 2021 neuvěřitelných 1.458.321, 26 Kč.  Následně byl každé ze čtyř výše zmiňovaných obcí zaslán na základě darovacích smluv finanční obnos:

Obec Hrušky:                                                  364.580,31 Kč

Obec Lužice:                                                   364.580,32 Kč

Městys Moravská Nová Ves:                      364.580,31 Kč

Obec Mikulčice:                                             364.580,32 Kč

Prokázalo se, že společným postupem a koordinovaně se podařilo podpořit postižené obce vyšší finanční částkou s menší administrativní zátěží. Princip mikroregionu tak krásně zafungoval.

Zároveň připojuji poděkování starostů obcí Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice a Lužice, kteří si velmi Váží Vaší pomoci.

Jménem vedení mikroregionu děkuji Vám všem, kteří jste přispěli. Velmi si Vážíme Vaší solidarity a obětavosti.

Transparentní účet číslo: 6013161329/0800 bude přístupný k nahlédnutí do 31. 12. 2021.

Přiložené soubory

Název souboruTypVelikost
sbirka-tornado.pdf PDF409.86 kB
Vydáno: 12. 11. 2021 | Autor: Stavinohová Jana

Hlavní nabídka

rozbalit menu

Ikona CzechPoint Ikona Mikroregion