Orientační nabídka

Místo pro spokojený život

Covid 19

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Vyhlášení nouzového stavu ode dne 26.11.2021

Z důvodu špatné epidemiologické situace vláda včera 25.11.2021 rozhodla o vyhlášení nouzového stavu na území České republiky od 00:00 hodin dne 26.11.2021 na 30 dnů a zároveň schválila krizová opatření, kterými zpřísnila podmínky pro provoz některých služeb a pro konání hromadných akcí. Rozhodla také o vyhlášení pracovní povinnosti pro zdravotnické pracovníky.   První opatření se týká omezení maloobchodu a služeb. Bude platit od 18 hodin pátku 26. listopadu a Ministerstvo zdravotnictví do něj z větší části převede pravidla, která platila dosud formou ochranného opatření. Dochází ale ke zpřísnění pro provozovny stravovacích služeb, bary, diskotéky, herny atd., které budou muset mít nově zavřeno v čase mezi 22.00 hod. a 04.59 hod. Zakázán bude provoz vánočních trhů s výjimkou prodeje vánočních stromků a kaprů a v nákupních centrech nebude možné stravování přímo v tzv. food courtech. Zákazníci si budou muset zakoupené jídlo odnést s sebou. S výjimkou vnitřních prostor provozoven stravovacích služeb bude také zakázána konzumace alkoholu na veřejnosti. S výjimkou pohřbů bude také omezen maximální přípustný počet osob na volnočasových, kulturních, sportovních, vzdělávacích a dalších podobných akcích. U volnočasových aktivit dětí i dospělých, jako jsou různé spolkové, sportovní, kulturní, taneční, tradiční a jim podobné akce a oslavy, se snižuje maximální přípustný počet účastníků akce z tisíce na 100 osob. U návštěv kulturních představení, sportovních utkání atd. bude možné nově do hlediště pustit nanejvýš 1 000 diváků, a to výhradně k sezení.   Druhým krizovým opatřením vláda od 26. listopadu 2021 od 00.00 hod nařídila pracovní povinnost lékařům a zdravotnickým pracovníkům, kteří vykonávají nelékařské zdravotnické povolání jako ambulantní specialisté, zdravotníci v jednodenní péči nebo v lůžkové péči v zařízeních, která nepečují o pacienty s covidem-19. Povinnost se nevztahuje na lékaře a zdravotníky v oboru všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost a gynekologie a porodnictví a jejich zaměstnance a zdravotnické pracovníky ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu.

26.11.2021 27.12.2021 Stavinohová Jana

Prodloužení nouzového stavu[PDF, 90.15 kB]

Prodloužení nouzového stavu do 11.4.2021

29.03.2021 14.04.2021 Stavinohová Jana

Opatření hejtmana - změna č. 6[PDF, 127.27 kB]

Opatření hejtmana - změna č. 6

16.03.2021 01.04.2021 Stavinohová Jana

Opatření hejtmana - změna č. 5

Opatření hejtmana - změna č. 5

11.03.2021 29.03.2021 Stavinohová Jana

Opatření hejtmana[PDF, 130.28 kB]

Opatření hejtmana Zlínského kraje - změna č.3

08.03.2021 31.03.2021 Stavinohová Jana

Usnesení vlády č. 216 a 217

Usnesení týkající se omezení pohybu, uzavření maloobchodů, 1. a 2. ročníků základních škol a mateřských škol.

27.02.2021 31.03.2021 Stavinohová Jana

Vyhlášení nouzového stavu ode dne 27.2.2021 [PDF, 132.36 kB]

USNESENÍVLÁDY ČESKÉ REPUBLIKYze dne 26. února 2021 č. 196vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti Českérepubliky,vyhlašujepro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytukoronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky NOUZOVÝ STAV na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021. Vláda I. nařizuje ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízenía o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešenívzniklé krizové situace krizová opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví vládasamostatným usnesením vlády;   II. ukládá1. předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I tohoto usnesení,2. členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášenýmnouzovým stavem, která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svýchpravomocí, a to před jejich uplatněním;   III. stanoví, že subjekty kritické infrastruktury mohou určit kritické zaměstnance, jejichžpřítomnost na pracovišti je nezbytná pro zajištění funkce příslušného prvku kritickéinfrastruktury, na něž se budou vztahovat zákazy a povinnosti;   IV. dosavadní vydaná a platná ochranná a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictvínejsou tímto vyhlášením nouzového stavu dotčena;   V. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu ParlamentuČeské republiky o vyhlášení nouzového stavu podle bodu I tohoto usnesení;   VI. stanoví, že toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 27. února 2021 v 00:00 hodin a jehoplatnost končí uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti.   Provedou:členové vlády,vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správyNa vědomí:hejtmani,primátor hlavního města PrahyIng. Andrej Babiš, v. r.předseda vlády

27.02.2021 31.03.2021 Stavinohová Jana

Změna č.2 - Opatření hejtmana ZK[PDF, 175.83 kB]

Prodloužení účinnosti opatření ze dne 29. prosince 2020, č. j. NS/2 – COVID-19/1.3, ve znění změny č. 1 ze dne 8. ledna 2021, č. j. NS/2 – COVID-19/1.4, o určení vzdělávacích zařízení k vykonání péče o děti ve věku od 3 do 10 let do 14. února 2021 23:59 hod, nejpozději však do skončení nebo zrušení nouzového stavu.

25.01.2021 10.02.2021 Stavinohová Jana

Informace k očkování proti Covid-19

Od 15. ledna 2021 se mohou k očkování přihlašovat obyvatelé České republiky, kteří jsou starší 80 let. Od února se může registrovat široká veřejnost.   Další informace k očkování zde: https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/      

13.01.2021 29.01.2021 Stavinohová Jana

Opatření hejtmana - změna č. 1[PDF, 173.41 kB]

Opatření hejtmana - změna č. 1

10.01.2021 25.01.2021 Stavinohová Jana

Opatření hejtmana[PDF, 153.42 kB]

Určení vzdělávacích zařízení k vykonání péče o děti od 3 do 10 let.

31.12.2020 10.01.2021 Stavinohová Jana

Nová opatření od 18.12.2020

Nová krizová opatření vlády a mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví

15.12.2020 02.01.2021 Stavinohová Jana

Usnesení vlády 1190 - 1192

výjimky účasti na hromadných akcích, výjimky v úpravě provozu škol, např. přítomnost 1. a 2. ročníků v ZŠ, výdejové okénko nově až do 21:00, v provozovně max. 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy

18.11.2020 04.12.2020 Stavinohová Jana

Informace k zahájení provozu MŠ

  Prostory mateřské školy včetně školní kuchyně prošly řádnou dezinfekcí. Byla provedena i účinná dezinfekce ovzduší v uzavřených prostorách generátory ozonu - ozonizátory HZS Valašské Meziříčí. Termín otevření MŠ je pondělí 9. 11. 2020.          Všechny děti z MŠ jsou od pondělí 9. 11. 2020 přihlášeny ke stravování.

06.11.2020 24.11.2020 Stavinohová Jana

Usnesení vlády České republiky č. 1102 a 1103

Zákaz: volného pohybu osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkami volného pohybu osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkami maloobchodního prodeje s výjimkami

26.10.2020 04.11.2020 Stavinohová Jana

Uzavření školy od 26.10.2020[PDF, 132.73 kB]

Od 26.10.2020 se uzavírá kvůli výskytu onemocnění Covid-19 celá budova školy.

24.10.2020 10.11.2020 Stavinohová Jana

Uzavření obecního úřadu[PDF, 402.59 kB]

V týdnu od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020 bude z hygienických důvodu pro veřejnost uzavřena nejen budova školy ale také obecní úřad. Od dalšího týdne dále platí omezení úředních hodin obecního úřadu pro veřejnost na základě usnesení vlády ze dne 21. 10. 2020.  A to na pondělí a středu od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00. Prosíme všechny občany, aby pro své dotazy využívali elektronickou formu komunikace: obec@mikuluvka.cz. Dále je možné volat na telefonní číslo: 571 453 160. V nutných případech můžete volat pana starostu na telefonní číslo: 725 121 197.

24.10.2020 31.10.2020 Stavinohová Jana

Mimořádná opatření ze dne 21.10.2020

Mimořádná opatření se týkají: - orgánů veřejné moci - zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb - zákaz volného pohybu osob na území ČR

21.10.2020 04.11.2020 Stavinohová Jana

Mimořádné opatření [PDF, 332.7 kB]

Rozšíření nošení ochrany dýchacích cest s účinností od 21.10.2020

20.10.2020 30.11.2020 Stavinohová Jana

Změna č. 1 - Rozhodnutí hejtmana č. 1[PDF, 148.94 kB]

Změna č. 1 – Rozhodnutí hejtmana č.1, z důvodu některých oprav, mj. změny v časovém rozsahu péče.

19.10.2020 03.11.2020 Stavinohová Jana

Rozhodnutí hejtmana č. 1[PDF,  B]

Rozhodnutí hejtmana č. 1 – k určení vzdělávacích zařízení k vykonání péče o děti ve věku od 3 do 10 let.

14.10.2020 03.11.2020 Stavinohová Jana

Usnesení vlády České republiky č. 407 - 414[PDF, 256.88 kB]

407. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření408. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření409. Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu410. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření411. Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu412. Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu413. Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu – zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb414. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

13.10.2020 03.11.2020 Stavinohová Jana

Omezení úředních hodin od 12.10.2020

Obecní úřad v Mikulůvce dle nařízení vlády omezuje úřední hodiny pro veřejnost. Od 12. října bude otevřeno v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00. Je upřednostňován telefonický nebo elektronický kontakt. Prosíme občany, aby na obecní úřad chodili jen v nutných případech. Doporučujeme všem, aby si nejdříve na obecní úřad zavolali a domluvili se na termínu návštěvy.

09.10.2020 30.10.2020 Stavinohová Jana

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření[PDF, 128.11 kB]

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 398 - 402

09.10.2020 30.10.2020 Stavinohová Jana

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje [PDF, 441.76 kB]

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 9/2020

02.10.2020 19.10.2020 Stavinohová Jana

Celkem nalezeno 66 záznamů. Zobrazeny záznamy 1 až 25.

Strana:

Hlavní nabídka

rozbalit menu

Ikona CzechPoint Ikona Mikroregion