Orientační nabídka

Místo pro spokojený život

Zobrazit hlavní menu

Mimořádné opatření ze dne 10.3.2020 - kontroly na státních hranicích

1. Všem osobám, na které se nevztahuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. března 2020, č.j. MZDR 10381/2020-1/MIN/KAN, které v posledních 14 dnech před příjezdem na území České republiky pobývaly na území státu s vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 podle hodnocení Ministerstva zdravotnictví, zveřejněného na www.mzcr.cz, se nařizuje po překročení státní hranice České republiky strpět provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a to s účinností od okamžiku vydání tohoto mimořádného opatření.

2. Všem osobám, u kterých jsou podle bodu 1 zjištěny příznaky infekčního onemocnění, se nařizuje, aby poskytly potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19, a to s účinností od okamžiku vydání tohoto mimořádného opatření.

3. Všem osobám, u kterých jsou postupem podle bodu 1 zjištěny příznaky infekčního onemocnění, se nařizuje povinnost strpět omezení svobody pohybu během provádění laboratorního vyšetření biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19, a to s účinností od okamžiku vydání tohoto mimořádného opatření.

Vyvěšeno: 10.03.2020 Sejmuto: 30.04.2020

Přiložené soubory

Název souboruTypVelikost
mo-mzcr-hranicni-kontroly.pdf PDF218.12 kB
Autor: Stavinohová Jana