Orientační nabídka

Místo pro spokojený život

Zobrazit hlavní menu

VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 2024

Přechodná úprava provozu

na silnicích II. a III. třídy v územním obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí v případě havárií, oprav a údržby komunikací (mimo akce podléhající řádnému stavebnímu řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)), živelných pohrom a jiných mimořádných událostí,

v termínu: 08. 01. 2024 – 31. 12. 2024.

Vyvěšeno: 03.01.2024 Sejmuto: 31.01.2024
Autor: Stavinohová Jana

Hlavní nabídka

rozbalit menu

Ikona CzechPoint Ikona Mikroregion