Orientační nabídka

Místo pro spokojený život

Veřejné vyhlášky

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí[PDF, 79.69 kB]

Hromadný předpisný seznam čj. 725116/21/3300-11460-708147

23.04.2021 26.05.2021 Stavinohová Jana

VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích [PDF, 171.97 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí.

16.02.2021 04.03.2021 Stavinohová Jana

VV - Rozhodnutí

„Prodloužení vodovodního řadu v obci Mikulůvka.“

27.01.2021 12.02.2021 Stavinohová Jana

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

14.01.2021 01.02.2021 Stavinohová Jana

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou - „Prodloužení vodovodního řadu v obci Mikulůvka.“

14.10.2020 30.10.2020 Stavinohová Jana

VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor dopravně správních agend (dále jen „ODSA MěÚ Valašské Meziříčí“) jako příslušný správní orgán dle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů s t a n o v ípřechodnou úpravu provozu na místních komunikacích v k.ú. Mikulůvka, parc. č. 1815/1, 1771/2 a k.ú. Oznice, parc. č. 1330, v úsecích dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, z důvodu omezení provozu zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace, v souvislosti se stavební činností při realizaci akce „Kanalizační přípojka k parc. č. 1690/2 k.ú. Mikulůvka“, v termínu: 10. 08. 2020 – 23. 08. 2020 (1. den v termínu)

05.08.2020 21.08.2020 Stavinohová Jana

VV - OOP - Ministerstvo zemědělství[PDF, 219.97 kB]

Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020.

28.07.2020 31.12.2022 Stavinohová Jana

Veřejná vyhláška

Daň z nemovitých věcí na rok 2020  

26.04.2020 27.05.2020 Stavinohová Jana

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy[PDF, 259.24 kB]

VV - OOP vydává Ministerstvo zamědělství kvůli šíření kůrovce

06.04.2020 31.12.2022 Stavinohová Jana

VV - Opatření obecné povahy[PDF, 429.45 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

12.03.2020 30.03.2020 Stavinohová Jana

VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA   OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

24.01.2020 10.02.2020 Stavinohová Jana

VV - OOP - Ministerstvo zemědělství[PDF, 856.36 kB]

Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019.

20.12.2019 20.01.2020 Stavinohová Jana

Veřejná vyhláška

Daň z nemovitých věcí na rok 2019

25.04.2019 27.05.2019 Stavinohová Jana

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy[PDF, 209.76 kB]

Ministerstvo zemědělství - lesní hospodářství

03.04.2019 31.12.2022 Stavinohová Jana

Odpověď na žádost dle zákona 106/1999 Sb.[PDF, 316.91 kB]

Odpověď na žádost dle zákona 106/1999 Sb.

04.03.2019 20.03.2019 Stavinohová Jana

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy[PDF, 429.04 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

14.02.2019 01.01.2020 Stavinohová Jana

Hlavní nabídka

rozbalit menu

Ikona CzechPoint Ikona Mikroregion