Orientační nabídka

Místo pro spokojený život

Zobrazit hlavní menu

VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Přechodná úpravu provozu

na silnicích III/05725 a III/05724, místních komunikacích a veřejně přístupné účelové komunikaci, k.ú. Mikulůvka, v úsecích dle příloh č. 1 - 4, které jsou nedílnou součástí tohoto stanovení,

z důvodu zvláštního užívání a částečné uzavírky silnice III/05724, v souvislosti se stavební činností v rámci akce „Obnova povrchu silnice III/05724: Mikulůvka“,

v termínu: 30. 08. 2022 – 30. 09. 2022

Vyvěšeno: 24.08.2022 Sejmuto: 09.09.2022
Autor: Stavinohová Jana

Hlavní nabídka

rozbalit menu

Ikona CzechPoint Ikona Mikroregion