Orientační nabídka

Místo pro spokojený život

Zobrazit hlavní menu

Vyhlášení nouzového stavu ode dne 27.2.2021

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. února 2021 č. 196
vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České
republiky,
vyhlašuje
pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky


NOUZOVÝ STAV


na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021.

Vláda

I. nařizuje ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení
vzniklé krizové situace krizová opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda
samostatným usnesením vlády;

 

II. ukládá
1. předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I tohoto usnesení,
2. členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným
nouzovým stavem, která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svých
pravomocí, a to před jejich uplatněním;

 

III. stanoví, že subjekty kritické infrastruktury mohou určit kritické zaměstnance, jejichž
přítomnost na pracovišti je nezbytná pro zajištění funkce příslušného prvku kritické
infrastruktury, na něž se budou vztahovat zákazy a povinnosti;

 

IV. dosavadní vydaná a platná ochranná a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
nejsou tímto vyhlášením nouzového stavu dotčena;

 

V. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu
České republiky o vyhlášení nouzového stavu podle bodu I tohoto usnesení;

 

VI. stanoví, že toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 27. února 2021 v 00:00 hodin a jeho
platnost končí uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti.

 

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy
Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády

Vyvěšeno: 27.02.2021 Sejmuto: 31.03.2021

Přiložené soubory

Název souboruTypVelikost
ihoabylunjwm.pdf PDF132.36 kB
Autor: Stavinohová Jana

Hlavní nabídka

rozbalit menu

Ikona CzechPoint Ikona Mikroregion