Orientační nabídka

Místo pro spokojený život

Ostatní

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

STAVBA „PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU V OBCI MIKULŮVKA“

Vážení spoluobčané, informujeme Vás, že ve věci stavby „Prodloužení vodovodního řadu v obci Mikulůvka“ v délce cca 4 km byla naše žádost v loňském roce včas (jako první) zaregistrována u Státního fondu životního prostředí ČR Praha. Situaci nepřetržitě sledujeme právě u zmíněného poskytovatele dotace SFŽP ČR Praha. V současné době probíhá projektovými manažery (hodnotícími manažery) zpracování všech žádostí. Následně bude provedeno vyhodnocení a přidělení dotací. Termín pro finální vyhodnocení žádostí byl SFŽP předběžně stanoven na polovinu března 2024. Obec Mikulůvka má administrativně a věcně žádost o dotaci v pořádku. Bez dotace ze SFŽP se neobejdeme.  předpokládané celkové náklady na stavbu 36 000 000 Kč předpokládaná výše dotace ze  SFŽP ve výši 25 000 000 Kč předpokládaná výše dotace Zlínským kraj 3 600 000 Kč spoluúčast obce 7 400 000 Kč

15.01.2024 29.02.2024 Stavinohová Jana

Obecně závazná vyhláška obce Mikulůvka o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství[PDF, 127.16 kB]

Obecně závazná vyhláška obce Mikulůvka č. 2/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

15.12.2023 02.01.2024 Stavinohová Jana

Cenové oznámení na rok 2024[PDF, 143 kB]

Obec Mikulůvka oznamuje cenu stočného s účinností od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024:   Cena v Kč / m3 Bez DPH Včetně DPH (12 %) Stočné 71,42,- 80,-

13.12.2023 31.12.2024 Stavinohová Jana

Obecně závazná vyhláška obce Mikulůvka o místním poplatku ze psů č. 1/2023[PDF, 104.33 kB]

Obecně závazná vyhláška obce Mikulůvka o místním poplatku ze psů

13.12.2023 29.12.2023 Stavinohová Jana

Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky[dokument MS Excel, 1.09 MB]

Aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky, Přehled NIV aktualizovaný k 1. 8. 2023

30.08.2023 01.01.2024 Stavinohová Jana

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou - „Prodloužení vodovodního řadu v obci Mikulůvka“

07.08.2023 23.08.2023 Stavinohová Jana

Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky

Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky - stav k 1. únoru 2023

27.02.2023 01.01.2024 Stavinohová Jana

Valná hromada - honební společenstvo Mikulůvka - Oznice[obrázek, 3.75 MB]

Honební společenstvo Mikulůvka - Oznice zve členy vlastníků honebních pozemků na valnou hromadu dne 11.3.2023 od 18:00 v pohostinství na Oznici.

23.02.2023 11.03.2023 Stavinohová Jana

Ořezání větví a stromů podél silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji [PDF, 571.42 kB]

Zveřejnění informace, která se týká údržby vegetace – ořezání větví a stromů podél silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji.

20.02.2023 31.03.2023 Stavinohová Jana

OZNÁMENÍ o vyhlášení revize katastru nemovitostí[PDF, 146.92 kB]

Obec Mikulůvka podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), o z n a m u j e na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí (dále jen „katastrální úřad“) č.j. RO-2/2023-836, že v katastrálním území Mikulůvka obce Mikulůvka bude zahájena revize katastru nemovitostí, která potrvá od 31.3.2023 přibližně do 1.10.2026.

02.02.2023 02.10.2026 Stavinohová Jana

Cenové oznámení na rok 2023[PDF, 142.67 kB]

Cenové oznámení na rok 2023   Obec Mikulůvka oznamuje cenu stočného s účinností od 1. ledna 2023:   Cena v Kč / m3 Bez DPH Včetně DPH (10 %) Stočné 63,42,- 69,76,-     Cena stočného je stanovena za 1 m3 (1000 litrů) odpadní vody vypuštěné do veřejné kanalizace.

09.01.2023 31.12.2023 Stavinohová Jana

OOP, kterým se prodlužují kontroly na vnitřních hranicích se Slovenskem

Opatření obecné povahy, kterým se prodlužují kontroly na vnitřních hranicích se Slovenskem.

13.12.2022 27.12.2022 Stavinohová Jana

Cenové oznámení - cena vody VaK pro rok 2023

Cenové oznámení - cena vody VaK pro rok 2023

02.12.2022 31.12.2023 Stavinohová Jana

OOP - prodloužení kontroly na vnitřních hranicích se Slovenskem [PDF, 1.89 MB]

Opatření obecné povahy, kterým se prodlužují kontroly na vnitřních hranicích se Slovenskem

27.10.2022 13.12.2022 Stavinohová Jana

Opatření obecné povahy

Dočasné znovu zavedení ochrany vnitřních hranic České republiky

27.09.2022 31.10.2022 Stavinohová Jana

SEZNAM NEDOSTATEČNĚ IDENTIFIKOVANÝCH VLASTNÍKŮ

Veškeré informace k problematice nedostatečně identifikovaných vlastníků jsou též uvedeny na internetových stránkách www.uzsvm.cz.   Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě   Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá podle ust. § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitých věcí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovité věci u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.   Seznam nemovitých věcí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.   Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v ust. § 1050 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu ust. § 1045 odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

21.09.2022 31.12.2023 Stavinohová Jana

Usnesení dražební vyhláška č.j. 081 EX 33308/12-415[PDF, 606.45 kB]

Usnesení dražební vyhláška č.j. 081 EX 33308/12-415

20.07.2022 05.08.2022 Stavinohová Jana

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

Veškeré informace k problematice nedostatečně identifikovaných vlastníků jsou též uvedeny na internetových stránkách www.uzsvm.cz.

13.06.2022 21.09.2022 Stavinohová Jana

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby věcí nemovitých [PDF, 330.26 kB]

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby věcí nemovitých - oprava termínu dražby

12.05.2022 15.07.2022 Stavinohová Jana

Dražební vyhláška[PDF, 1.61 MB]

Dražební vyhláška

04.05.2022 30.06.2022 Stavinohová Jana

Dražební vyhláška[PDF, 1.7 MB]

Dražební vyhláška

04.05.2022 10.06.2022 Stavinohová Jana

Vyhlášení nouzového stavu ode dne 4. 3.2022 [PDF, 89.53 kB]

Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 4. března 2022

03.03.2022 05.04.2022 Stavinohová Jana

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby věcí nemovitých [PDF, 2.28 MB]

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby věcí nemovitých

23.02.2022 31.03.2022 Stavinohová Jana

OZV obce Mikulůvka č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství[PDF, 188.83 kB]

Obecně závazná vyhláška obce Mikulůvka č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

17.12.2021 03.01.2022 Stavinohová Jana

Cenové oznámení na rok 2022[PDF, 143.03 kB]

Cenové oznámení na rok 2022

17.12.2021 31.12.2022 Stavinohová Jana

Celkem nalezeno 77 záznamů. Zobrazeny záznamy 1 až 25.

Strana:

Hlavní nabídka

rozbalit menu

Ikona CzechPoint Ikona Mikroregion