Orientační nabídka

Místo pro spokojený život

Ostatní

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

ROZHODNUTÍ - OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ[PDF, 366.69 kB]

Prodloužení vodovodního řadu v obci Mikulůvka

15.07.2020 31.07.2020 Stavinohová Jana

Informace o konání 15. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka[PDF, 305.45 kB]

Informace o konání 15. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka, které se koná 25.6.2020 od 18:00

18.06.2020 26.06.2020 Stavinohová Jana

Informace o konání 14. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka[PDF, 283.95 kB]

Informace o konání 14. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka, které se koná dne 28.5.2020 od 18:00

22.05.2020 29.05.2020 Stavinohová Jana

VYHLÁŠENÍ KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ[PDF, 103.68 kB]

Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní škola a Mateřská škola Mikulůvka, okres Vsetín se sídlem Mikulůvka 42, 756 24 Mikulůvka

18.05.2020 22.06.2020 Stavinohová Jana

Oznámení o porovnání všech položek výpočtu ceny - 2019 VaK[PDF, 187.35 kB]

Oznámení o porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné  a dosažené skutečnosti za rok 2019 - VaK

15.05.2020 15.06.2020 Stavinohová Jana

Informace o konání 13. řádného zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka[PDF, 407.34 kB]

Informace o konání 13. řádného zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka, které se koná dne 30.4.2020 od 18:00.

23.04.2020 04.05.2020 Stavinohová Jana

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019[PDF, 214.97 kB]

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

22.04.2020 25.05.2020 Stavinohová Jana

Informace o konání 12. řádného zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka[PDF, 322.64 kB]

Informace o konání 12. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka, které se koná 30.01.2020 od 18:00.

23.01.2020 31.01.2020 Stavinohová Jana

Obecně závazná vyhláška obce Mikulůvka č. 1/2019[PDF, 160.83 kB]

Obecně závazná vyhláška obce Mikulůvka č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mikulůvka

13.12.2019 31.12.2019 Stavinohová Jana

Obecně závazná vyhláška obce Mikulůvka č. 2/2019[PDF, 160.35 kB]

Obecně závazná vyhláška obce Mikulůvka č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

13.12.2019 31.12.2019 Stavinohová Jana

Obecně závazná vyhláška obce Mikulůvka č. 3/2019[PDF, 139.42 kB]

Obecně závazná vyhláška obce Mikulůvka č. 3/2019, o místním poplatku ze psů

13.12.2019 31.12.2019 Stavinohová Jana

Informace o konání 11. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka [PDF, 366.63 kB]

Informace o konání 11. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka, které se koná 12.12.2019 od 18:00.

04.12.2019 13.12.2019 Stavinohová Jana

Informace o konání 10. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka [PDF, 284.51 kB]

10. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka se koná dne 21.11.2019 od 18:00.

14.11.2019 21.11.2019 Stavinohová Jana

Cenové oznámení[PDF, 120.06 kB]

Cenové oznámení   Obec Mikulůvka oznamuje cenu stočného s účinností od 1. ledna 2020 do 30. dubna 2020:   Cena v Kč / m3 Bez DPH Včetně DPH (15 %) Stočné 45,22,- 52,00,-     Cena stočného je stanovena za 1 m3 (1000 litrů) odpadní vody vypuštěné do veřejné kanalizace. Od 1. května 2020 se u stočného bude měnit sazba DPH z 15 % na 10 %, tudíž dojde ke zlevnění ceny stočného. Cenu stočného bude znovu schvalovat začátkem roku 2020 zastupitelstvo obce Mikulůvka.

01.11.2019 30.04.2020 Stavinohová Jana

Informace o konání 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka[PDF, 378.67 kB]

9. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka se koná 31.10.2019 od 18:00

23.10.2019 31.10.2019 Stavinohová Jana

Informace o konání 8. řádného zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka[PDF, 413.53 kB]

Informace o konání 8. řádného zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka

18.09.2019 27.09.2019 Stavinohová Jana

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

05.09.2019 23.09.2019 Stavinohová Jana

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019.

03.09.2019 31.12.2022 Stavinohová Jana

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.[PDF, 208.28 kB]

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

21.08.2019 06.09.2019 Stavinohová Jana

UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V DĚTSKÉ ORDINACI JABLŮNKA[PDF, 118.96 kB]

MUDr. Bubelová oznamuje ukončení poskytování zdravotních služeb v dětské ordinaci Jablůnka ke dni 15. 8. 2019.

31.07.2019 31.08.2019 Stavinohová Jana

Dopravní omezení při stavbě nového mostu u koupaliště[PDF, 128.27 kB]

Vážení spoluobčané, stavba nového mostu u koupaliště        Předmětem díla je kompletní přestavba původního propustku v obci Mikulůvka na nový mostní objekt včetně stavební úpravy navazujících částí silnice III/05724 v celkové délce 45 metrů.       Zhotovitelem stavby je firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku činí 6,640 milionu korun (vč. DPH). Investorem je Zlínský kraj prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce budou zahájeny 1. srpna 2019 a dokončeny do konce listopadu 2019.      Stavební práce budou probíhat za částečného omezení dopravy s provozem po polovinách šířky vozovky, kdy bude doprava řízena světelným signalizačním zařízením.   Aktuálně důležité:   V termínu 2. 8. 2019 proběhne frézování vozovky od 7:30 do 14:00 hod. Počítejte, že pokud fréza zrovna bude na mostě, tak budete muset chvíli počkat, jakmile fréza přejede most, dá se objet.   V termínu 6. 8. a 7. 8. 2019 proběhne ražení zápor v ose vozovky pro demolici  poloviny mostu od 8:00 do 17:00 hod. Kvůli velikosti stroje předpokládáme, že nebude možný průjezd!!! Dále se osadí betonová svodidla pro vymezení průjezdu.

30.07.2019 30.11.2019 Stavinohová Jana

Tisková zpráva Ředitelství silnic Zlínského kraje[PDF, 71.9 kB]

Tisková zpráva Ředitelství silnic Zlínského kraje - V Mikulůvce se postaví nový most 

25.07.2019 02.12.2019 Stavinohová Jana

ODSA-OOP Stanovení přechodné úpravy provozu NVB LINEs.r.o.,Sil. III/05724 Mikulůvka, mostní objekt

ODSA-OOP Stanovení přechodné úpravy provozu NVB LINE s.r.o.,Sil. III/05724 Mikulůvka, mostní objekt

22.07.2019 07.08.2019 Stavinohová Jana

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY - Prodloužení vodovodního řadu v obci Mikulůvka

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY - Prodloužení vodovodního řadu v obci Mikulůvka

25.06.2019 11.07.2019 Stavinohová Jana

Výstavba nového mostního objektu v Mikulůvce u koupaliště

Dobrý den,   informujeme občany obce Mikulůvka, že v termínu od 01.08. – 10.08.2019 bude zahájena výstavba nového mostního objektu v Mikulůvce u koupaliště. Již před tímto termínem bude docházet k přípravným pracím. Realizace předmětné stavby bude prováděna po polovinách se zabezpečením opěrné zdi na vtoku vlevo, vč. převedení toku a umístění provizorní lávky pro pěší. Navržené úpravy budou řešeny a předány v RDS a rozpočtu. ŘSZK předá obci Mikulůvka návrh Dohody o společném postupu přípravy a realizace stavby.   Kyvadlová doprava na semafory bude zajištěna. Bude zajištěn nepřetržitý průjezd pro složky IZS, hromadná autobusová doprava touto stavbou nebude dotčena.

24.06.2019 30.11.2019 Stavinohová Jana

Celkem nalezeno 37 záznamů. Zobrazeny záznamy 1 až 25.

Strana:

Hlavní nabídka

rozbalit menu

Ikona CzechPoint Ikona Mikroregion