Orientační nabídka

Místo pro spokojený život

Ostatní

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

OZV obce Mikulůvka č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Mikulůvka č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

17.12.2021 03.01.2022 Stavinohová Jana

Cenové oznámení na rok 2022[PDF, 142.99 kB]

Cenové oznámení na rok 2022

17.12.2021 31.12.2022 Stavinohová Jana

Veterinární opatření [PDF, 1.89 MB]

Veterinární opatření   na pokyn Státní veterinární správy zveřejňujeme přiložené informační letáky týkající se ptačí chřipky a afrického moru prasat.

13.12.2021 31.12.2021 Stavinohová Jana

Informace o konání 25. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka[PDF, 505.8 kB]

Informace o konání 25. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka, které se koná 16.12.2021 od 18:00

09.12.2021 16.12.2021 Stavinohová Jana

Upozornění pro chovatele drůbeže - ptačí chřipka [PDF, 341.43 kB]

Upozornění pro chovatele drůbeže - ptačí chřipka Další podrobné informace lze získat na stránkách Státní veterinární správy na adrese: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/

22.11.2021 31.12.2021 Stavinohová Jana

Informace o konání 24. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka[PDF, 316.95 kB]

Informace o konání 24. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka

20.10.2021 28.10.2021 Stavinohová Jana

Opatření obecné povahy 1/2021

Opatření obecné povahy 1/2021

14.09.2021 31.12.2022 Stavinohová Jana

Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka č.23[PDF, 299.31 kB]

Konání zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka č. 23 dne 26.8.2021 od 18:00

19.08.2021 27.08.2021 Stavinohová Jana

Informace o konání 22. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka [PDF, 240.54 kB]

Informace o konání 22. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka 

28.06.2021 08.07.2021 Stavinohová Jana

Vyhlášení veřejné sbírky

Obec Mikulůvka vyhlašuje ve spolupráci s Mikroregionem Střední Vsetínsko účelovou sbírku pro obce Moravská Nová Ves, Hrušky, Mikulčice a Lužice, zasažené tornádem.   Finanční dary je možné odevzdávat v hotovosti na Obecním úřadě v Mikulůvce PO a ST nebo zasílat na transparentní účet u České spořitelny číslo: ‪6013161329‬/0800.

26.06.2021 31.07.2021 Stavinohová Jana

Informace o konání 21. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka [PDF, 242.72 kB]

Informace o konání 21. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka 

17.06.2021 25.06.2021 Stavinohová Jana

Informace o konání 20. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvky[PDF, 343.17 kB]

Informace o konání 20. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvky, které se bude konat dne 29.4.2021 od 18:00

22.04.2021 30.04.2021 Stavinohová Jana

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné[PDF, 213.71 kB]

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

14.04.2021 17.05.2021 Stavinohová Jana

Rozhodnutí - Silnice III/05724 Mikulůvka, propustek před točnou

Rozhodnutí - Společné povolení - stavební záměr na stavbu Silnice III/05724 Mikulůvka, propustek před točnou

14.04.2021 30.04.2021 Stavinohová Jana

OZNÁMENÍ veřejného projednání návrhu aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje [PDF, 131.59 kB]

OZNÁMENÍ veřejného projednání návrhu aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje dne 11.5.2021 ve 13:00. Veřejné projednání bude provedeno formou vzdáleného přístupu. Odkaz pro přímý přenos veřejného projednání bude dostupný na adrese: https://www.kr-zlinsky.cz/navrh-aktualizace-c-4-zasad-uzemniho-rozvoje-zlinskeho-kraje-cl-5170.html

01.04.2021 19.05.2021 Stavinohová Jana

Odpověď na žádost dle zákona 106/1999 Sb.[PDF, 123.2 kB]

Odpověď na žádost dle zákona 106/1999 Sb.

01.03.2021 17.03.2021 Stavinohová Jana

Informace o konání 19. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvky[PDF, 589.3 kB]

Informace o konání 19. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvky, které se bude konat dne 25.2.2021

18.02.2021 26.02.2021 Stavinohová Jana

Oznámení - zahájení společného řízení[PDF, 465.82 kB]

Silnice III/05724 Mikulůvka, propustek před točnou

17.02.2021 05.03.2021 Stavinohová Jana

Příspěvek na údržbu kanalizační přípojky[PDF, 79.65 kB]

Příspěvek na údržbu kanalizační přípojky Příspěvek bude vyplacen vlastníkovi kanalizační přípojky. Příspěvek se bude vyplácet pouze v únoru v pondělí a středu od 13:00 do 17:00 v místnosti bývalého kadeřnictví.

25.01.2021 28.02.2021 Stavinohová Jana

Informace o konání 18. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvky[PDF, 489.16 kB]

Informace o konání 18. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvky, které se koná dne 10.12.2020 od 18:00.

03.12.2020 10.12.2020 Stavinohová Jana

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU[PDF, 182.28 kB]

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

21.09.2020 22.10.2020 Stavinohová Jana

Informace o konání 17. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvky[PDF, 345.58 kB]

17. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvky se uskuteční dne 24.9.2020 od 18:00.

17.09.2020 25.09.2020 Stavinohová Jana

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů[PDF, 73.77 kB]

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění, vyzýváme tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jakožto provozovatele distribuční soustavy. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení (vzdálenosti se řídí ustanovením § 46 odst. 3 energetického zákona, v platném znění). Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů se provádí v období vegetačního klidu a dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Pokud vlastník či uživatel pozemku neodstraní stromoví a jiné porosty ani po předchozím upozornění a stanovení rozsahu, má provozovatel distribuční soustavy právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy. Děkujeme Vám za spolupráci a věříme, že uvedené opatření přispěje k zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektrické energie všem jejím uživatelům. Více informací najdete na našich internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v části Distribuční soustava - Ořezy stromoví.

16.09.2020 31.10.2020 Stavinohová Jana

Informace o konání 16. řádného zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka[PDF, 301.15 kB]

Informace o konání 16. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka, které se koná 27.8.2020 od 18:00.

20.08.2020 28.08.2020 Stavinohová Jana

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)[PDF, 158.73 kB]

Usnesení o nařízení dražebního jednání dražební vyhláška)

20.08.2020 16.10.2020 Stavinohová Jana

Celkem nalezeno 63 záznamů. Zobrazeny záznamy 1 až 25.

Strana:

Hlavní nabídka

rozbalit menu

Ikona CzechPoint Ikona Mikroregion