Orientační nabídka

Místo pro spokojený život

Ostatní

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

OOP - prodloužení kontroly na vnitřních hranicích se Slovenskem [PDF, 1.89 MB]

Opatření obecné povahy, kterým se prodlužují kontroly na vnitřních hranicích se Slovenskem

27.10.2022 13.12.2022 Stavinohová Jana

Opatření obecné povahy

Dočasné znovu zavedení ochrany vnitřních hranic České republiky

27.09.2022 31.10.2022 Stavinohová Jana

SEZNAM NEDOSTATEČNĚ IDENTIFIKOVANÝCH VLASTNÍKŮ

Veškeré informace k problematice nedostatečně identifikovaných vlastníků jsou též uvedeny na internetových stránkách www.uzsvm.cz.   Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě   Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá podle ust. § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitých věcí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovité věci u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.   Seznam nemovitých věcí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.   Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v ust. § 1050 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu ust. § 1045 odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

21.09.2022 31.12.2023 Stavinohová Jana

Usnesení dražební vyhláška č.j. 081 EX 33308/12-415[PDF, 606.45 kB]

Usnesení dražební vyhláška č.j. 081 EX 33308/12-415

20.07.2022 05.08.2022 Stavinohová Jana

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

Veškeré informace k problematice nedostatečně identifikovaných vlastníků jsou též uvedeny na internetových stránkách www.uzsvm.cz.

13.06.2022 21.09.2022 Stavinohová Jana

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby věcí nemovitých [PDF, 330.26 kB]

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby věcí nemovitých - oprava termínu dražby

12.05.2022 15.07.2022 Stavinohová Jana

Dražební vyhláška[PDF, 1.61 MB]

Dražební vyhláška

04.05.2022 30.06.2022 Stavinohová Jana

Dražební vyhláška[PDF, 1.7 MB]

Dražební vyhláška

04.05.2022 10.06.2022 Stavinohová Jana

Vyhlášení nouzového stavu ode dne 4. 3.2022 [PDF, 89.53 kB]

Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 4. března 2022

03.03.2022 05.04.2022 Stavinohová Jana

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby věcí nemovitých [PDF, 2.28 MB]

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby věcí nemovitých

23.02.2022 31.03.2022 Stavinohová Jana

OZV obce Mikulůvka č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství[PDF, 188.83 kB]

Obecně závazná vyhláška obce Mikulůvka č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

17.12.2021 03.01.2022 Stavinohová Jana

Cenové oznámení na rok 2022[PDF, 143.03 kB]

Cenové oznámení na rok 2022

17.12.2021 31.12.2022 Stavinohová Jana

Veterinární opatření [PDF, 1.89 MB]

Veterinární opatření   na pokyn Státní veterinární správy zveřejňujeme přiložené informační letáky týkající se ptačí chřipky a afrického moru prasat.

13.12.2021 31.12.2021 Stavinohová Jana

Upozornění pro chovatele drůbeže - ptačí chřipka [PDF, 341.43 kB]

Upozornění pro chovatele drůbeže - ptačí chřipka Další podrobné informace lze získat na stránkách Státní veterinární správy na adrese: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/

22.11.2021 31.12.2021 Stavinohová Jana

Opatření obecné povahy 1/2021

Opatření obecné povahy 1/2021

14.09.2021 31.12.2022 Stavinohová Jana

Vyhlášení veřejné sbírky

Obec Mikulůvka vyhlašuje ve spolupráci s Mikroregionem Střední Vsetínsko účelovou sbírku pro obce Moravská Nová Ves, Hrušky, Mikulčice a Lužice, zasažené tornádem.   Finanční dary je možné odevzdávat v hotovosti na Obecním úřadě v Mikulůvce PO a ST nebo zasílat na transparentní účet u České spořitelny číslo: ‪6013161329‬/0800.

26.06.2021 31.07.2021 Stavinohová Jana

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné[PDF, 213.71 kB]

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

14.04.2021 17.05.2021 Stavinohová Jana

Rozhodnutí - Silnice III/05724 Mikulůvka, propustek před točnou

Rozhodnutí - Společné povolení - stavební záměr na stavbu Silnice III/05724 Mikulůvka, propustek před točnou

14.04.2021 30.04.2021 Stavinohová Jana

OZNÁMENÍ veřejného projednání návrhu aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje [PDF, 131.59 kB]

OZNÁMENÍ veřejného projednání návrhu aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje dne 11.5.2021 ve 13:00. Veřejné projednání bude provedeno formou vzdáleného přístupu. Odkaz pro přímý přenos veřejného projednání bude dostupný na adrese: https://www.kr-zlinsky.cz/navrh-aktualizace-c-4-zasad-uzemniho-rozvoje-zlinskeho-kraje-cl-5170.html

01.04.2021 19.05.2021 Stavinohová Jana

Oznámení - zahájení společného řízení[PDF, 465.82 kB]

Silnice III/05724 Mikulůvka, propustek před točnou

17.02.2021 05.03.2021 Stavinohová Jana

Příspěvek na údržbu kanalizační přípojky[PDF, 79.65 kB]

Příspěvek na údržbu kanalizační přípojky Příspěvek bude vyplacen vlastníkovi kanalizační přípojky. Příspěvek se bude vyplácet pouze v únoru v pondělí a středu od 13:00 do 17:00 v místnosti bývalého kadeřnictví.

25.01.2021 28.02.2021 Stavinohová Jana

Informace o konání 18. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvky[PDF, 489.16 kB]

Informace o konání 18. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvky, které se koná dne 10.12.2020 od 18:00.

03.12.2020 10.12.2020 Stavinohová Jana

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU[PDF, 182.28 kB]

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

21.09.2020 22.10.2020 Stavinohová Jana

Informace o konání 17. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvky[PDF, 345.58 kB]

17. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvky se uskuteční dne 24.9.2020 od 18:00.

17.09.2020 25.09.2020 Stavinohová Jana

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů[PDF, 73.77 kB]

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění, vyzýváme tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jakožto provozovatele distribuční soustavy. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení (vzdálenosti se řídí ustanovením § 46 odst. 3 energetického zákona, v platném znění). Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů se provádí v období vegetačního klidu a dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Pokud vlastník či uživatel pozemku neodstraní stromoví a jiné porosty ani po předchozím upozornění a stanovení rozsahu, má provozovatel distribuční soustavy právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy. Děkujeme Vám za spolupráci a věříme, že uvedené opatření přispěje k zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektrické energie všem jejím uživatelům. Více informací najdete na našich internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v části Distribuční soustava - Ořezy stromoví.

16.09.2020 31.10.2020 Stavinohová Jana

Celkem nalezeno 64 záznamů. Zobrazeny záznamy 1 až 25.

Strana:

Hlavní nabídka

rozbalit menu

Ikona CzechPoint Ikona Mikroregion