Orientační nabídka

Místo pro spokojený život

Ostatní

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Obecně závazná vyhláška obce Mikulůvka č. 2/2019[PDF, 186.42 kB]

Obecně závazná vyhláška obce Mikulůvka č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

13.12.2019 31.12.2019 Stavinohová Jana

Obecně závazná vyhláška obce Mikulůvka č. 3/2019[PDF, 139.42 kB]

Obecně závazná vyhláška obce Mikulůvka č. 3/2019, o místním poplatku ze psů

13.12.2019 31.12.2019 Stavinohová Jana

Informace o konání 11. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka [PDF, 366.63 kB]

Informace o konání 11. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka, které se koná 12.12.2019 od 18:00.

04.12.2019 13.12.2019 Stavinohová Jana

Informace o konání 10. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka [PDF, 284.51 kB]

10. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka se koná dne 21.11.2019 od 18:00.

14.11.2019 21.11.2019 Stavinohová Jana

Cenové oznámení[PDF, 120.06 kB]

Cenové oznámení   Obec Mikulůvka oznamuje cenu stočného s účinností od 1. ledna 2020 do 30. dubna 2020:   Cena v Kč / m3 Bez DPH Včetně DPH (15 %) Stočné 45,22,- 52,00,-     Cena stočného je stanovena za 1 m3 (1000 litrů) odpadní vody vypuštěné do veřejné kanalizace. Od 1. května 2020 se u stočného bude měnit sazba DPH z 15 % na 10 %, tudíž dojde ke zlevnění ceny stočného. Cenu stočného bude znovu schvalovat začátkem roku 2020 zastupitelstvo obce Mikulůvka.

01.11.2019 30.04.2020 Stavinohová Jana

Informace o konání 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka[PDF, 378.67 kB]

9. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka se koná 31.10.2019 od 18:00

23.10.2019 31.10.2019 Stavinohová Jana

Informace o konání 8. řádného zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka[PDF, 413.53 kB]

Informace o konání 8. řádného zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka

18.09.2019 27.09.2019 Stavinohová Jana

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

05.09.2019 23.09.2019 Stavinohová Jana

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019.

03.09.2019 31.12.2022 Stavinohová Jana

UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V DĚTSKÉ ORDINACI JABLŮNKA[PDF, 118.96 kB]

MUDr. Bubelová oznamuje ukončení poskytování zdravotních služeb v dětské ordinaci Jablůnka ke dni 15. 8. 2019.

31.07.2019 31.08.2019 Stavinohová Jana

Dopravní omezení při stavbě nového mostu u koupaliště[PDF, 128.27 kB]

Vážení spoluobčané, stavba nového mostu u koupaliště        Předmětem díla je kompletní přestavba původního propustku v obci Mikulůvka na nový mostní objekt včetně stavební úpravy navazujících částí silnice III/05724 v celkové délce 45 metrů.       Zhotovitelem stavby je firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku činí 6,640 milionu korun (vč. DPH). Investorem je Zlínský kraj prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce budou zahájeny 1. srpna 2019 a dokončeny do konce listopadu 2019.      Stavební práce budou probíhat za částečného omezení dopravy s provozem po polovinách šířky vozovky, kdy bude doprava řízena světelným signalizačním zařízením.   Aktuálně důležité:   V termínu 2. 8. 2019 proběhne frézování vozovky od 7:30 do 14:00 hod. Počítejte, že pokud fréza zrovna bude na mostě, tak budete muset chvíli počkat, jakmile fréza přejede most, dá se objet.   V termínu 6. 8. a 7. 8. 2019 proběhne ražení zápor v ose vozovky pro demolici  poloviny mostu od 8:00 do 17:00 hod. Kvůli velikosti stroje předpokládáme, že nebude možný průjezd!!! Dále se osadí betonová svodidla pro vymezení průjezdu.

30.07.2019 30.11.2019 Stavinohová Jana

Tisková zpráva Ředitelství silnic Zlínského kraje[PDF, 71.9 kB]

Tisková zpráva Ředitelství silnic Zlínského kraje - V Mikulůvce se postaví nový most 

25.07.2019 02.12.2019 Stavinohová Jana

ODSA-OOP Stanovení přechodné úpravy provozu NVB LINEs.r.o.,Sil. III/05724 Mikulůvka, mostní objekt

ODSA-OOP Stanovení přechodné úpravy provozu NVB LINE s.r.o.,Sil. III/05724 Mikulůvka, mostní objekt

22.07.2019 07.08.2019 Stavinohová Jana

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY - Prodloužení vodovodního řadu v obci Mikulůvka

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY - Prodloužení vodovodního řadu v obci Mikulůvka

25.06.2019 11.07.2019 Stavinohová Jana

Výstavba nového mostního objektu v Mikulůvce u koupaliště

Dobrý den,   informujeme občany obce Mikulůvka, že v termínu od 01.08. – 10.08.2019 bude zahájena výstavba nového mostního objektu v Mikulůvce u koupaliště. Již před tímto termínem bude docházet k přípravným pracím. Realizace předmětné stavby bude prováděna po polovinách se zabezpečením opěrné zdi na vtoku vlevo, vč. převedení toku a umístění provizorní lávky pro pěší. Navržené úpravy budou řešeny a předány v RDS a rozpočtu. ŘSZK předá obci Mikulůvka návrh Dohody o společném postupu přípravy a realizace stavby.   Kyvadlová doprava na semafory bude zajištěna. Bude zajištěn nepřetržitý průjezd pro složky IZS, hromadná autobusová doprava touto stavbou nebude dotčena.

24.06.2019 30.11.2019 Stavinohová Jana

Zpráva o auditu operace "Kanalizace Mikulůvka - prodloužení"[PDF, 4.92 MB]

Zpráva o auditu operace "Kanalizace Mikulůvka - prodloužení"

24.06.2019 31.07.2019 Stavinohová Jana

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci , č.j. 203 Ex 19302/13-216[PDF, 344.23 kB]

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci , č.j. 203 Ex 19302/13-216

17.06.2019 15.08.2019 Stavinohová Jana

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci , č.j. 203 Ex 19302/13-217[PDF, 344.81 kB]

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci , č.j. 203 Ex 19302/13-217

17.06.2019 15.08.2019 Stavinohová Jana

Informace o konání 6. řádného zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka[PDF, 304.05 kB]

  Informace o konání 6. řádného zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka  Místo konání: Obec Mikulůvka - zasedací místnost OÚ Mikulůvka Doba konání: čtvrtek 30.5.2019 od 18:00

22.05.2019 31.05.2019 Stavinohová Jana

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Prodloužení vodovodního řadu v obci Mikulůvka

07.05.2019 23.05.2019 Stavinohová Jana

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavební povolení na stavbu: "Silnice III/05724: Mikulůvka, mostní objekt" SO 102 chodníky + obruby SO 103 napojení místních komunikací SO 201 most

03.05.2019 20.05.2019 Stavinohová Jana

Porovnání výpočtu ceny vodného a stočného[PDF, 57.45 kB]

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

29.04.2019 31.05.2019 Stavinohová Jana

Příspěvky na hospodaření z Ministerstva zemědělství[PDF, 83.7 kB]

Jak získat finanční pomoc na obnovu lesa v době kůrovcové kalamity.

08.04.2019 09.05.2019 Stavinohová Jana

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu[PDF, 129.88 kB]

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

15.02.2019 01.01.2020 Stavinohová Jana

Vybírání poplatků za odpad v roce 2019[PDF, 31.11 kB]

Vybírání poplatků za odpad v roce 2019

21.01.2019 01.01.2020 Stavinohová Jana

Celkem nalezeno 77 záznamů. Zobrazeny záznamy 51 až 75.

Strana:

Hlavní nabídka

rozbalit menu

Ikona CzechPoint Ikona Mikroregion