Orientační nabídka

Místo pro spokojený život

Ostatní

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby věcí nemovitých [PDF, 2.28 MB]

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby věcí nemovitých

23.02.2022 31.03.2022 Stavinohová Jana

OZV obce Mikulůvka č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství[PDF, 188.83 kB]

Obecně závazná vyhláška obce Mikulůvka č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

17.12.2021 03.01.2022 Stavinohová Jana

Cenové oznámení na rok 2022[PDF, 143.03 kB]

Cenové oznámení na rok 2022

17.12.2021 31.12.2022 Stavinohová Jana

Veterinární opatření [PDF, 1.89 MB]

Veterinární opatření   na pokyn Státní veterinární správy zveřejňujeme přiložené informační letáky týkající se ptačí chřipky a afrického moru prasat.

13.12.2021 31.12.2021 Stavinohová Jana

Upozornění pro chovatele drůbeže - ptačí chřipka [PDF, 341.43 kB]

Upozornění pro chovatele drůbeže - ptačí chřipka Další podrobné informace lze získat na stránkách Státní veterinární správy na adrese: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/

22.11.2021 31.12.2021 Stavinohová Jana

Opatření obecné povahy 1/2021

Opatření obecné povahy 1/2021

14.09.2021 31.12.2022 Stavinohová Jana

Vyhlášení veřejné sbírky

Obec Mikulůvka vyhlašuje ve spolupráci s Mikroregionem Střední Vsetínsko účelovou sbírku pro obce Moravská Nová Ves, Hrušky, Mikulčice a Lužice, zasažené tornádem.   Finanční dary je možné odevzdávat v hotovosti na Obecním úřadě v Mikulůvce PO a ST nebo zasílat na transparentní účet u České spořitelny číslo: ‪6013161329‬/0800.

26.06.2021 31.07.2021 Stavinohová Jana

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné[PDF, 213.71 kB]

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

14.04.2021 17.05.2021 Stavinohová Jana

Rozhodnutí - Silnice III/05724 Mikulůvka, propustek před točnou

Rozhodnutí - Společné povolení - stavební záměr na stavbu Silnice III/05724 Mikulůvka, propustek před točnou

14.04.2021 30.04.2021 Stavinohová Jana

OZNÁMENÍ veřejného projednání návrhu aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje [PDF, 131.59 kB]

OZNÁMENÍ veřejného projednání návrhu aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje dne 11.5.2021 ve 13:00. Veřejné projednání bude provedeno formou vzdáleného přístupu. Odkaz pro přímý přenos veřejného projednání bude dostupný na adrese: https://www.kr-zlinsky.cz/navrh-aktualizace-c-4-zasad-uzemniho-rozvoje-zlinskeho-kraje-cl-5170.html

01.04.2021 19.05.2021 Stavinohová Jana

Oznámení - zahájení společného řízení[PDF, 465.82 kB]

Silnice III/05724 Mikulůvka, propustek před točnou

17.02.2021 05.03.2021 Stavinohová Jana

Příspěvek na údržbu kanalizační přípojky[PDF, 79.65 kB]

Příspěvek na údržbu kanalizační přípojky Příspěvek bude vyplacen vlastníkovi kanalizační přípojky. Příspěvek se bude vyplácet pouze v únoru v pondělí a středu od 13:00 do 17:00 v místnosti bývalého kadeřnictví.

25.01.2021 28.02.2021 Stavinohová Jana

Informace o konání 18. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvky[PDF, 489.16 kB]

Informace o konání 18. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvky, které se koná dne 10.12.2020 od 18:00.

03.12.2020 10.12.2020 Stavinohová Jana

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU[PDF, 182.28 kB]

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

21.09.2020 22.10.2020 Stavinohová Jana

Informace o konání 17. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvky[PDF, 345.58 kB]

17. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvky se uskuteční dne 24.9.2020 od 18:00.

17.09.2020 25.09.2020 Stavinohová Jana

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů[PDF, 73.77 kB]

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění, vyzýváme tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jakožto provozovatele distribuční soustavy. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení (vzdálenosti se řídí ustanovením § 46 odst. 3 energetického zákona, v platném znění). Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů se provádí v období vegetačního klidu a dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Pokud vlastník či uživatel pozemku neodstraní stromoví a jiné porosty ani po předchozím upozornění a stanovení rozsahu, má provozovatel distribuční soustavy právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy. Děkujeme Vám za spolupráci a věříme, že uvedené opatření přispěje k zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektrické energie všem jejím uživatelům. Více informací najdete na našich internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v části Distribuční soustava - Ořezy stromoví.

16.09.2020 31.10.2020 Stavinohová Jana

Informace o konání 16. řádného zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka[PDF, 301.15 kB]

Informace o konání 16. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka, které se koná 27.8.2020 od 18:00.

20.08.2020 28.08.2020 Stavinohová Jana

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)[PDF, 158.73 kB]

Usnesení o nařízení dražebního jednání dražební vyhláška)

20.08.2020 16.10.2020 Stavinohová Jana

OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST[PDF, 436.38 kB]

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování a stavebního řádu oznamuje, možnost převzít následující písemnost:Rozhodnutí – oprava zřejmých nesprávností spis. zn. SŘ/069001/2020/Bš ze dne 15. 7. 2020na stavbu:Prodloužení vodovodního řadu v obci Mikulůvka

20.08.2020 07.09.2020 Stavinohová Jana

ROZHODNUTÍ - OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ[PDF, 366.69 kB]

Prodloužení vodovodního řadu v obci Mikulůvka

15.07.2020 31.07.2020 Stavinohová Jana

Informace o konání 15. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka[PDF, 305.45 kB]

Informace o konání 15. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka, které se koná 25.6.2020 od 18:00

18.06.2020 26.06.2020 Stavinohová Jana

Informace o konání 14. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka[PDF, 283.95 kB]

Informace o konání 14. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka, které se koná dne 28.5.2020 od 18:00

22.05.2020 29.05.2020 Stavinohová Jana

VYHLÁŠENÍ KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ[PDF, 103.68 kB]

Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní škola a Mateřská škola Mikulůvka, okres Vsetín se sídlem Mikulůvka 42, 756 24 Mikulůvka

18.05.2020 22.06.2020 Stavinohová Jana

Oznámení o porovnání všech položek výpočtu ceny - 2019 VaK[PDF, 187.35 kB]

Oznámení o porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné  a dosažené skutečnosti za rok 2019 - VaK

15.05.2020 15.06.2020 Stavinohová Jana

Informace o konání 13. řádného zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka[PDF, 407.34 kB]

Informace o konání 13. řádného zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka, které se koná dne 30.4.2020 od 18:00.

23.04.2020 04.05.2020 Stavinohová Jana

Celkem nalezeno 80 záznamů. Zobrazeny záznamy 26 až 50.

Strana:

Hlavní nabídka

rozbalit menu

Ikona CzechPoint Ikona Mikroregion