Orientační nabídka

Místo pro spokojený život

Úřední deska

Archív úřední desky

Vyhledávání na úřední desce

Výsledek vyhledávání na úřední desce

Filtr: záznamy vyvěšené od 1.1.2022 do 31.12.2022

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Návrh rozpočtu obce Mikulůvka 2023 [PDF, 417.94 kB] Zobrazit detail

Návrh rozpočtu obce Mikulůvka 2023

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
23.11.2022 15.12.2022 Stavinohová Jana

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Mikulůvka pro rok 2023[PDF, 575.47 kB] Zobrazit detail

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Mikulůvka pro rok 2023

Zařazeno do složky: ZŠ a MŠ Mikulůvka
23.11.2022 15.12.2022 Stavinohová Jana

Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Mikulůvka rok 2024 a 2025 - návrh[PDF, 577.44 kB] Zobrazit detail

Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Mikulůvka rok 2024 a 2025 - návrh

Zařazeno do složky: ZŠ a MŠ Mikulůvka
23.11.2022 15.12.2022 Stavinohová Jana

Informace o konání 2. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka rok 2022[PDF, 358.33 kB] Zobrazit detail

Informace o konání 2. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka, které se bude konat 24.11.2022 od 18:00.

16.11.2022 25.11.2022 Stavinohová Jana

Veřejná vyhláška - OOP - MZE-59640/2022-16212

Opatření obecné povahy, kterým se s účinností od 1. 1. 2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14. 9. 2021 

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
04.11.2022 31.12.2023 Stavinohová Jana

Záměr obce - Provozovatel obchodu se smíšeným zbožím[PDF, 630.18 kB] Zobrazit detail

Provozovatel obchodu se smíšeným zbožím v Mikulůvce

Zařazeno do složky: Záměry obce
02.11.2022 18.11.2022 Stavinohová Jana

OOP - prodloužení kontroly na vnitřních hranicích se Slovenskem [PDF, 1.89 MB] Zobrazit detail

Opatření obecné povahy, kterým se prodlužují kontroly na vnitřních hranicích se Slovenskem

Zařazeno do složky: Ostatní
27.10.2022 13.12.2022 Stavinohová Jana

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka[PDF, 504.5 kB] Zobrazit detail

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka, které se konalo dne 20.10.2022.

Zařazeno do složky: Usnesení
24.10.2022 09.11.2022 Stavinohová Jana

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Mikulůvka[PDF, 468.37 kB] Zobrazit detail

Konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Mikulůvka bude dne 20.10.2022 od 17:00 v zasedací místnosti obecního úřadu

12.10.2022 21.10.2022 Stavinohová Jana

Rozpočtové opatření obce Mikulůvka č. 3/2022[PDF, 245.35 kB] Zobrazit detail

Rozpočtové opatření obce Mikulůvka č. 3/2022

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
01.10.2022 31.12.2022 Stavinohová Jana

Opatření obecné povahy

Dočasné znovu zavedení ochrany vnitřních hranic České republiky

Zařazeno do složky: Ostatní
27.09.2022 31.10.2022 Stavinohová Jana

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva[PDF, 1.19 MB] Zobrazit detail

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva v obci Mikulůvka

Zařazeno do složky: Komunální volby
24.09.2022 10.10.2022 Stavinohová Jana

SEZNAM NEDOSTATEČNĚ IDENTIFIKOVANÝCH VLASTNÍKŮ

Veškeré informace k problematice nedostatečně identifikovaných vlastníků jsou též uvedeny na internetových stránkách www.uzsvm.cz.   Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě   Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá podle ust. § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitých věcí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovité věci u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.   Seznam nemovitých věcí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.   Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v ust. § 1050 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu ust. § 1045 odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

Zařazeno do složky: Ostatní
21.09.2022 31.12.2023 Stavinohová Jana

Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstev obcí[PDF, 97.16 kB] Zobrazit detail

Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstev obcí, konané ve dnech 23. a 24. září 2022   Starosta obce Mikulůvka podle zák. č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení výše uvedeného zákona, ve znění pozdějších předpisů   oznamuje   Volby do zastupitelstva obce Mikulůvka se uskuteční ve dnech   23. září 2022 od 1400 hodin do 2200 hodin a 24. září 2022 od 800 hodin do 1400 hodin.   Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 Mikulůvka je zasedací místnost Obecního úřadu v Mikulůvce.

Zařazeno do složky: Komunální volby
07.09.2022 26.09.2022 Stavinohová Jana

VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Přechodná úpravu provozu na silnicích III/05725 a III/05724, místních komunikacích a veřejně přístupné účelové komunikaci, k.ú. Mikulůvka, v úsecích dle příloh č. 1 - 4, které jsou nedílnou součástí tohoto stanovení, z důvodu zvláštního užívání a částečné uzavírky silnice III/05724, v souvislosti se stavební činností v rámci akce „Obnova povrchu silnice III/05724: Mikulůvka“, v termínu: 30. 08. 2022 – 30. 09. 2022

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
24.08.2022 09.09.2022 Stavinohová Jana

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků 2022[PDF, 129.31 kB] Zobrazit detail

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ KONANÉ VE DNECH 23. a 24. ZÁŘÍ 2022 Poskytnutí informací o počtu a sídlech volebních okrsků   V souladu s ustanovením § 15 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) poskytuje starosta obce Mikulůvka informace o počtu a sídle volebních okrsků: Počet volebních okrsků:                                            1 Sídlo volebního okrsku:                                            Obecní úřad Mikulůvka                                                                               velká zasedací místnost                                                                               Mikulůvka č.p. 226                                                                               756 24 Bystřička                                                                                                      

Zařazeno do složky: Komunální volby
08.08.2022 26.09.2022 Stavinohová Jana

Usnesení dražební vyhláška č.j. 081 EX 33308/12-415[PDF, 606.45 kB] Zobrazit detail

Usnesení dražební vyhláška č.j. 081 EX 33308/12-415

Zařazeno do složky: Ostatní
20.07.2022 05.08.2022 Stavinohová Jana

Dražební vyhláška[PDF, 623.06 kB] Zobrazit detail

Změna termínu dražby - dražební vyhláška č.j. 081 EX 33308/12-393

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
14.07.2022 08.08.2022 Stavinohová Jana

VV - doručení návrhu ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE 2018-2022[PDF, 279.4 kB] Zobrazit detail

Doručení návrhu ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE v uplynulém období 2018-2022

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
07.07.2022 08.08.2022 Stavinohová Jana

Usnesení z 30. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka[PDF, 364.55 kB] Zobrazit detail

Usnesení z 30. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka, které se konalo dne 29.6.2022

Zařazeno do složky: Usnesení
30.06.2022 18.07.2022 Stavinohová Jana

Rozpočtové opatření obce Mikulůvka č. 2/2022[PDF, 123.27 kB] Zobrazit detail

Rozpočtové opatření obce Mikulůvka č. 2/2022

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
30.06.2022 31.12.2022 Stavinohová Jana

Závěrečný účet DSO MVM-K za rok 2021[PDF, 946.05 kB] Zobrazit detail

Závěrečný účet DSO MVM-K za rok 2021

27.06.2022 30.06.2023 Stavinohová Jana

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. v roce 2021 mikroregion VM-K[PDF, 196.84 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. v roce 2021 mikroregion VM-K

27.06.2022 30.06.2023 Stavinohová Jana

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. v roce 2021 mikroregion VM-K[PDF, 191.75 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. v roce 2021 mikroregion VM-K

27.06.2022 31.12.2022 Stavinohová Jana

Rozpočtového opatření č. 03/2022 mikroregion VM-K[PDF, 115.92 kB] Zobrazit detail

Rozpočtového opatření č. 03/2022 mikroregion VM-K

27.06.2022 31.12.2022 Stavinohová Jana

Celkem nalezeno 86 záznamů. Zobrazeny záznamy 1 až 25.

Strana:

Hlavní nabídka

rozbalit menu

Ikona CzechPoint Ikona Mikroregion