Orientační nabídka

Místo pro spokojený život

Úřední deska

Archív úřední desky

Vyhledávání na úřední desce

Výsledek vyhledávání na úřední desce

Filtr: záznamy vyvěšené od 1.1.2021 do 31.12.2021

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Záměr obce Mikulůvka - pronájem[PDF, 277.07 kB] Zobrazit detail

Pronájem obecních pozemků - p.č. 1609/7 - 1755 m2, p.č. 1620/1 - 1333 m2, p.č. 1620/2 - 155 m2, p.č. 2153 - 140 m2 - vše LV 10001, k.ú. Mikulůvka

Zařazeno do složky: Záměry obce
08.04.2021 26.04.2021 Stavinohová Jana

OZNÁMENÍ veřejného projednání návrhu aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje [PDF, 131.59 kB] Zobrazit detail

OZNÁMENÍ veřejného projednání návrhu aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje dne 11.5.2021 ve 13:00. Veřejné projednání bude provedeno formou vzdáleného přístupu. Odkaz pro přímý přenos veřejného projednání bude dostupný na adrese: https://www.kr-zlinsky.cz/navrh-aktualizace-c-4-zasad-uzemniho-rozvoje-zlinskeho-kraje-cl-5170.html

Zařazeno do složky: Ostatní
01.04.2021 19.05.2021 Stavinohová Jana

Prodloužení nouzového stavu[PDF, 90.15 kB] Zobrazit detail

Prodloužení nouzového stavu do 11.4.2021

Zařazeno do složky: Covid 19
29.03.2021 14.04.2021 Stavinohová Jana

Záměr obce Mikulůvka - darování[PDF, 241.39 kB] Zobrazit detail

Záměr obce darovat pozemky p.č. 1771/7 a p.č. 1799/5.

Zařazeno do složky: Záměry obce
25.03.2021 12.04.2021 Stavinohová Jana

Rozpočtové opatření č. 3/2021 Mikroregion VM-K[PDF, 115.95 kB] Zobrazit detail

Rozpočtové opatření č. 3/2021 Mikroregion VM-K

24.03.2021 31.12.2021 Stavinohová Jana

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. v roce 2021 mikroregion VM-K[PDF, 191.92 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. v roce 2021 mikroregion VM-K

24.03.2021 31.12.2021 Stavinohová Jana

Opatření hejtmana - změna č. 6[PDF, 127.27 kB] Zobrazit detail

Opatření hejtmana - změna č. 6

Zařazeno do složky: Covid 19
16.03.2021 01.04.2021 Stavinohová Jana

Rozpočtové opatření č. 2/2021 Mikroregion VM-K[PDF, 109.28 kB] Zobrazit detail

Rozpočtové opatření č. 2/2021 Mikroregion VM-K

16.03.2021 31.12.2021 Stavinohová Jana

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. v roce 2021 mikroregion VM-K[PDF, 188.36 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. v roce 2021 mikroregion VM-K

16.03.2021 31.12.2021 Stavinohová Jana

Opatření hejtmana - změna č. 5

Opatření hejtmana - změna č. 5

Zařazeno do složky: Covid 19
11.03.2021 29.03.2021 Stavinohová Jana

Opatření hejtmana[PDF, 130.28 kB] Zobrazit detail

Opatření hejtmana Zlínského kraje - změna č.3

Zařazeno do složky: Covid 19
08.03.2021 31.03.2021 Stavinohová Jana

Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka[PDF, 514.25 kB] Zobrazit detail

Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka ze dne 25.02.2021

Zařazeno do složky: Usnesení
04.03.2021 22.03.2021 Stavinohová Jana

Rozpočtové opatření č. 1/2021[PDF, 116.16 kB] Zobrazit detail

Schváleno v zastupitelstvu obce dne 25.2.2021, číslo usnesení 19/16.

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
04.03.2021 31.12.2021 Stavinohová Jana

Odpověď na žádost dle zákona 106/1999 Sb.[PDF, 123.2 kB] Zobrazit detail

Odpověď na žádost dle zákona 106/1999 Sb.

Zařazeno do složky: Ostatní
01.03.2021 17.03.2021 Stavinohová Jana

Usnesení vlády č. 216 a 217

Usnesení týkající se omezení pohybu, uzavření maloobchodů, 1. a 2. ročníků základních škol a mateřských škol.

Zařazeno do složky: Covid 19
27.02.2021 31.03.2021 Stavinohová Jana

Vyhlášení nouzového stavu ode dne 27.2.2021 [PDF, 132.36 kB] Zobrazit detail

USNESENÍVLÁDY ČESKÉ REPUBLIKYze dne 26. února 2021 č. 196vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti Českérepubliky,vyhlašujepro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytukoronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky NOUZOVÝ STAV na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021. Vláda I. nařizuje ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízenía o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešenívzniklé krizové situace krizová opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví vládasamostatným usnesením vlády;   II. ukládá1. předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I tohoto usnesení,2. členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášenýmnouzovým stavem, která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svýchpravomocí, a to před jejich uplatněním;   III. stanoví, že subjekty kritické infrastruktury mohou určit kritické zaměstnance, jejichžpřítomnost na pracovišti je nezbytná pro zajištění funkce příslušného prvku kritickéinfrastruktury, na něž se budou vztahovat zákazy a povinnosti;   IV. dosavadní vydaná a platná ochranná a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictvínejsou tímto vyhlášením nouzového stavu dotčena;   V. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu ParlamentuČeské republiky o vyhlášení nouzového stavu podle bodu I tohoto usnesení;   VI. stanoví, že toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 27. února 2021 v 00:00 hodin a jehoplatnost končí uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti.   Provedou:členové vlády,vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správyNa vědomí:hejtmani,primátor hlavního města PrahyIng. Andrej Babiš, v. r.předseda vlády

Zařazeno do složky: Covid 19
27.02.2021 31.03.2021 Stavinohová Jana

Informace o konání 19. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvky[PDF, 589.3 kB] Zobrazit detail

Informace o konání 19. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvky, které se bude konat dne 25.2.2021

Zařazeno do složky: Ostatní
18.02.2021 26.02.2021 Stavinohová Jana

Oznámení - zahájení společného řízení[PDF, 465.82 kB] Zobrazit detail

Silnice III/05724 Mikulůvka, propustek před točnou

Zařazeno do složky: Ostatní
17.02.2021 05.03.2021 Stavinohová Jana

VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích [PDF, 171.97 kB] Zobrazit detail

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí.

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
16.02.2021 04.03.2021 Stavinohová Jana

Záměr obce Mikulůvka - prodej[PDF, 283.36 kB] Zobrazit detail

Prodej obecních pozemků p.č. 866, 1527/3

Zařazeno do složky: Záměry obce
08.02.2021 24.02.2021 Stavinohová Jana

Záměr obce Mikulůvka - prodej[PDF, 265.72 kB] Zobrazit detail

Prodej části obecních pozemků 79m2 z p.č. 1719/12 - nově označeno jako p.č. 1719/17

Zařazeno do složky: Záměry obce
08.02.2021 24.02.2021 Stavinohová Jana

Záměr obce Mikulůvka - pronájem[PDF, 232.24 kB] Zobrazit detail

Pronájem obecního pozemku - vyčleněných 5 m2 z p.č. 1539/1

Zařazeno do složky: Záměry obce
08.02.2021 24.02.2021 Stavinohová Jana

Záměr obce Mikulůvka - pronájem[PDF, 234.32 kB] Zobrazit detail

Pronájem obecního pozemku - vyčleněných 350 m2 z p.č. 1539/1

Zařazeno do složky: Záměry obce
08.02.2021 24.02.2021 Stavinohová Jana

Záměr obce Mikulůvka - směna[PDF, 356.52 kB] Zobrazit detail

Záměr směny pozemků obecní pozemky p.č. 1566/1 - 49 m2 a p.č. 1583/6 - vyčleněno 468 m2 za pozemky p.č. 1582/7 o výměře 76 m2 a z p.č. 1582/1 vyčleněno 269 m2

Zařazeno do složky: Záměry obce
08.02.2021 24.02.2021 Stavinohová Jana

Rozpočtové opatření č. 1/2021 Mikroregion VM-K[PDF, 113.21 kB] Zobrazit detail

Rozpočtové opatření č. 1/2021 Mikroregion VM-K

03.02.2021 31.12.2021 Stavinohová Jana

Celkem nalezeno 50 záznamů. Zobrazeny záznamy 1 až 25.

Strana:

Hlavní nabídka

rozbalit menu

Ikona CzechPoint Ikona Mikroregion