Orientační nabídka

Místo pro spokojený život

Úřední deska

Archív úřední desky

Vyhledávání na úřední desce

Výsledek vyhledávání na úřední desce

Filtr: záznamy vyvěšené od 1.1.2020 do 31.12.2020

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor dopravně správních agend (dále jen „ODSA MěÚ Valašské Meziříčí“) jako příslušný správní orgán dle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů s t a n o v ípřechodnou úpravu provozu na místních komunikacích v k.ú. Mikulůvka, parc. č. 1815/1, 1771/2 a k.ú. Oznice, parc. č. 1330, v úsecích dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, z důvodu omezení provozu zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace, v souvislosti se stavební činností při realizaci akce „Kanalizační přípojka k parc. č. 1690/2 k.ú. Mikulůvka“, v termínu: 10. 08. 2020 – 23. 08. 2020 (1. den v termínu)

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
05.08.2020 21.08.2020 Stavinohová Jana

VV - OOP - Ministerstvo zemědělství[PDF, 219.97 kB] Zobrazit detail

Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020.

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
28.07.2020 31.12.2022 Stavinohová Jana

ROZHODNUTÍ - OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ[PDF, 366.69 kB] Zobrazit detail

Prodloužení vodovodního řadu v obci Mikulůvka

Zařazeno do složky: Ostatní
15.07.2020 31.07.2020 Stavinohová Jana

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MIKULŮVKA ZA ROK 2019

Závěrečný účet obce Mikulůvka za rok 2019, schválený zastupitelstvem Mikulůvka dne 25.6.2020, pod č. usnesení 15/6

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
30.06.2020 30.06.2021 Stavinohová Jana

Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka[PDF, 319.57 kB] Zobrazit detail

Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka, konaného dne 25.6.2020

Zařazeno do složky: Usnesení
26.06.2020 13.07.2020 Stavinohová Jana

Informace o konání 15. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka[PDF, 305.45 kB] Zobrazit detail

Informace o konání 15. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka, které se koná 25.6.2020 od 18:00

Zařazeno do složky: Ostatní
18.06.2020 26.06.2020 Stavinohová Jana

Návrh závěrečného účtu obce Mikulůvka za rok 2019

  Návrh Závěrečného účtu obce Mikulůvka za rok 2019   Přílohy k Závěrečnému účtu - Zpráva č. 143/2019/EKO, o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mikulůvka,IČO: 003041017 za rok 2019 - Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Mikulůvka za rok 2019 - Rozvaha - Výkaz zisku a ztráty - Příloha - FIN 2-12M  

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
08.06.2020 26.06.2020 Stavinohová Jana

Rozpočtové opatření obce Mikulůvka č. 4/2020[PDF, 86.07 kB] Zobrazit detail

Rozpočtové opatření obce Mikulůvka č. 4/2020, bylo schváleno v zastupitelstvu obce Mikulůvka dne 28.5.2020, pod č. usnesení 14/12.

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
03.06.2020 31.12.2020 Stavinohová Jana

Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvky [PDF, 268.46 kB] Zobrazit detail

Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvky, které se konalo dne 28.5.2020

Zařazeno do složky: Usnesení
01.06.2020 17.06.2020 Stavinohová Jana

Návrh závěrečného účtu SPRM_SV za rok 2019[PDF, 751.47 kB] Zobrazit detail

Návrh závěrečného účtu SPRM_SV za rok 2019

29.05.2020 16.06.2020 Stavinohová Jana

Opatření obecné povahy - dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic[PDF, 143.29 kB] Zobrazit detail

Vláda České republiky dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky podle čl. 25 odst. 1 Schengenského hraničního kodexu, a to v období od 26. května 2020 00:00 hod. do 13. června 2020 23:59 hod. na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici.

Zařazeno do složky: Covid 19
26.05.2020 15.06.2020 Stavinohová Jana

Informace o konání 14. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka[PDF, 283.95 kB] Zobrazit detail

Informace o konání 14. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka, které se koná dne 28.5.2020 od 18:00

Zařazeno do složky: Ostatní
22.05.2020 29.05.2020 Stavinohová Jana

VYHLÁŠENÍ KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ[PDF, 103.68 kB] Zobrazit detail

Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní škola a Mateřská škola Mikulůvka, okres Vsetín se sídlem Mikulůvka 42, 756 24 Mikulůvka

Zařazeno do složky: Ostatní
18.05.2020 22.06.2020 Stavinohová Jana

Rozpočtové opatření obce Mikulůvka č. 2/2020[PDF, 63.54 kB] Zobrazit detail

Rozpočtové opatření obce Mikulůvka č. 2/2020

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
18.05.2020 31.12.2020 Stavinohová Jana

Rozpočtové opatření obce Mikulůvka č. 3/2020[PDF, 66.97 kB] Zobrazit detail

Rozpočtové opatření obce Mikulůvka č. 3/2020

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
18.05.2020 31.12.2020 Stavinohová Jana

Návrh Závěrečného účtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2019

Návrh Závěrečného účtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (dále SOMV) za rok 2019 a Zpráva č. 266/2019/EKO o výsledku z přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČ: 70238880 za rok 2019. Materiály jsou také umístěny na webových stránkách SOMV (www.mikroregion-vsetinsko.cz)

15.05.2020 05.06.2020 Stavinohová Jana

Oznámení o porovnání všech položek výpočtu ceny - 2019 VaK[PDF, 187.35 kB] Zobrazit detail

Oznámení o porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné  a dosažené skutečnosti za rok 2019 - VaK

Zařazeno do složky: Ostatní
15.05.2020 15.06.2020 Stavinohová Jana

USNESENÍ Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MIKULŮVKA

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka, konaného dne 30.4.2020

Zařazeno do složky: Usnesení
04.05.2020 20.05.2020 Stavinohová Jana

Veřejná vyhláška

Daň z nemovitých věcí na rok 2020  

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
26.04.2020 27.05.2020 Stavinohová Jana

Informace o konání 13. řádného zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka[PDF, 407.34 kB] Zobrazit detail

Informace o konání 13. řádného zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka, které se koná dne 30.4.2020 od 18:00.

Zařazeno do složky: Ostatní
23.04.2020 04.05.2020 Stavinohová Jana

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019[PDF, 214.97 kB] Zobrazit detail

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Zařazeno do složky: Ostatní
22.04.2020 25.05.2020 Stavinohová Jana

Sbírka zákonů č. 65 a č. 66

Sbírka zákonů č. 65 obsahuje zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 a částka č. 66 obsahuje další dvě usnesení vlády přijaté v návaznosti na krizová opatření.

Zařazeno do složky: Covid 19
20.04.2020 06.05.2020 Stavinohová Jana

Mimořádné opatření - "Chytrá karanténa"[PDF, 250.57 kB] Zobrazit detail

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které se týká "Chytré karantény"

Zařazeno do složky: Covid 19
20.04.2020 06.05.2020 Stavinohová Jana

Sbírka zákonů č. 59[PDF, 114.23 kB] Zobrazit detail

Sbírka zákonů částka 59 obsahuje: -zákon o kompenzačním bonusu -zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči -zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti  

Zařazeno do složky: Covid 19
14.04.2020 30.04.2020 Stavinohová Jana

Sbírka zákonů č. 57 a 58

Sbírka zákonů č. 57 - Nařízení vlády č. 154 - 155 -  zvýšení počtu vojáků z 2096 na 4096 k plnění úkolů Policie ČR při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti a další.   Sbírka zákonů č. 58 - Usnesení vlády 156 - 158 - prodloužení nouzového stavu do 30.4.2020 a další.

Zařazeno do složky: Covid 19
10.04.2020 30.04.2020 Stavinohová Jana

Celkem nalezeno 119 záznamů. Zobrazeny záznamy 1 až 25.

Strana:

Hlavní nabídka

rozbalit menu

Ikona CzechPoint Ikona Mikroregion