Orientační nabídka

Místo pro spokojený život

Úřední deska

Archív úřední desky

Vyhledávání na úřední desce

Výsledek vyhledávání na úřední desce

Filtr: záznamy vyvěšené od 1.1.2020 do 31.12.2020

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Mimořádná opatření ze dne 21.10.2020

Mimořádná opatření se týkají: - orgánů veřejné moci - zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb - zákaz volného pohybu osob na území ČR

Zařazeno do složky: Covid 19
21.10.2020 04.11.2020 Stavinohová Jana

Mimořádné opatření [PDF, 332.7 kB] Zobrazit detail

Rozšíření nošení ochrany dýchacích cest s účinností od 21.10.2020

Zařazeno do složky: Covid 19
20.10.2020 30.11.2020 Stavinohová Jana

Změna č. 1 - Rozhodnutí hejtmana č. 1[PDF, 148.94 kB] Zobrazit detail

Změna č. 1 – Rozhodnutí hejtmana č.1, z důvodu některých oprav, mj. změny v časovém rozsahu péče.

Zařazeno do složky: Covid 19
19.10.2020 03.11.2020 Stavinohová Jana

Rozhodnutí hejtmana č. 1[PDF,  B] Zobrazit detail

Rozhodnutí hejtmana č. 1 – k určení vzdělávacích zařízení k vykonání péče o děti ve věku od 3 do 10 let.

Zařazeno do složky: Covid 19
14.10.2020 03.11.2020 Stavinohová Jana

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou - „Prodloužení vodovodního řadu v obci Mikulůvka.“

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
14.10.2020 30.10.2020 Stavinohová Jana

Usnesení vlády České republiky č. 407 - 414[PDF, 256.88 kB] Zobrazit detail

407. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření408. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření409. Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu410. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření411. Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu412. Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu413. Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu – zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb414. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Zařazeno do složky: Covid 19
13.10.2020 03.11.2020 Stavinohová Jana

Omezení úředních hodin od 12.10.2020

Obecní úřad v Mikulůvce dle nařízení vlády omezuje úřední hodiny pro veřejnost. Od 12. října bude otevřeno v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00. Je upřednostňován telefonický nebo elektronický kontakt. Prosíme občany, aby na obecní úřad chodili jen v nutných případech. Doporučujeme všem, aby si nejdříve na obecní úřad zavolali a domluvili se na termínu návštěvy.

Zařazeno do složky: Covid 19
09.10.2020 30.10.2020 Stavinohová Jana

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření[PDF, 128.11 kB] Zobrazit detail

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 398 - 402

Zařazeno do složky: Covid 19
09.10.2020 30.10.2020 Stavinohová Jana

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje [PDF, 441.76 kB] Zobrazit detail

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 9/2020

Zařazeno do složky: Covid 19
02.10.2020 19.10.2020 Stavinohová Jana

Vyhlášení nouzového stavu[PDF, 132.88 kB] Zobrazit detail

USNESENÍVLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. září 2020 č. 957 vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,vyhlašujepro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky NOUZOVÝ STAV na dobu od 00.00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů.

Zařazeno do složky: Covid 19
01.10.2020 09.11.2020 Stavinohová Jana

Usnesení vlády České republiky č. 958[PDF, 137.85 kB] Zobrazit detail

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření

Zařazeno do složky: Covid 19
01.10.2020 19.10.2020 Stavinohová Jana

Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka[PDF, 324.97 kB] Zobrazit detail

Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka, konaného dne 24.9.2020

Zařazeno do složky: Usnesení
01.10.2020 19.10.2020 Stavinohová Jana

Rozpočtové opatření obce Mikulůvka č. 6/2020[PDF, 86.42 kB] Zobrazit detail

Rozpočtové opatření obce Mikulůvka č. 6/2020 bylo schváleno v zastupitelstvu obce Mikulůvka dne 24.9.2020, pod č. usnesení 17/13.

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
01.10.2020 31.12.2020 Stavinohová Jana

Seznam volebních stanovišť ve Zlínském kraji[PDF, 227.31 kB] Zobrazit detail

Aktualizovaný seznam volebních stanovišť ve Zlínském kraji, které jsou čtyři v každém okresním městě pro voliče z příslušného okresu.

Zařazeno do složky: Volby
25.09.2020 02.10.2020 Stavinohová Jana

INFORMACE O TELEFONNÍCH ČÍSLECH [PDF, 212.01 kB] Zobrazit detail

Telefonní čísla pro hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

Zařazeno do složky: Volby
24.09.2020 05.10.2020 Stavinohová Jana

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU[PDF, 182.28 kB] Zobrazit detail

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

Zařazeno do složky: Ostatní
21.09.2020 22.10.2020 Stavinohová Jana

Informace o konání 17. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvky[PDF, 345.58 kB] Zobrazit detail

17. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvky se uskuteční dne 24.9.2020 od 18:00.

Zařazeno do složky: Ostatní
17.09.2020 25.09.2020 Stavinohová Jana

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů[PDF, 73.77 kB] Zobrazit detail

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění, vyzýváme tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jakožto provozovatele distribuční soustavy. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení (vzdálenosti se řídí ustanovením § 46 odst. 3 energetického zákona, v platném znění). Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů se provádí v období vegetačního klidu a dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Pokud vlastník či uživatel pozemku neodstraní stromoví a jiné porosty ani po předchozím upozornění a stanovení rozsahu, má provozovatel distribuční soustavy právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy. Děkujeme Vám za spolupráci a věříme, že uvedené opatření přispěje k zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektrické energie všem jejím uživatelům. Více informací najdete na našich internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v části Distribuční soustava - Ořezy stromoví.

Zařazeno do složky: Ostatní
16.09.2020 31.10.2020 Stavinohová Jana

Oznámení o době a místě konání voleb v obci Mikulůvka[PDF, 98.96 kB] Zobrazit detail

Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstev krajů konané na území České republiky ve dnech 2. a 3. října 2020

Zařazeno do složky: Volby
16.09.2020 05.10.2020 Stavinohová Jana

Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka[PDF, 273.15 kB] Zobrazit detail

Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka, konaného dne 27.8.2020

Zařazeno do složky: Usnesení
03.09.2020 21.09.2020 Stavinohová Jana

Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise[PDF, 126.97 kB] Zobrazit detail

Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise

Zařazeno do složky: Volby
03.09.2020 10.09.2020 Stavinohová Jana

Rozpočtové opatření obce Mikulůvka č. 5/2020[PDF, 91.57 kB] Zobrazit detail

Rozpočtové opatření obce Mikulůvka č. 5/2020 bylo schváleno v zastupitelstvu obce Mikulůvka dne 27.8.2020, pod č. usnesení 16/11.

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
03.09.2020 31.12.2020 Stavinohová Jana

Mimořádná opatření

Mimořádná opatření před COVID-19, která jsou celostátně platná od 1.9.2020. Povinné nošení roušek ve vyjmenovaných zařízeních a omezení akcí.

Zařazeno do složky: Covid 19
27.08.2020 30.09.2020 Stavinohová Jana

Informace o konání 16. řádného zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka[PDF, 301.15 kB] Zobrazit detail

Informace o konání 16. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka, které se koná 27.8.2020 od 18:00.

Zařazeno do složky: Ostatní
20.08.2020 28.08.2020 Stavinohová Jana

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)[PDF, 158.73 kB] Zobrazit detail

Usnesení o nařízení dražebního jednání dražební vyhláška)

Zařazeno do složky: Ostatní
20.08.2020 16.10.2020 Stavinohová Jana

Celkem nalezeno 146 záznamů. Zobrazeny záznamy 1 až 25.

Strana:

Hlavní nabídka

rozbalit menu

Ikona CzechPoint Ikona Mikroregion