Orientační nabídka

Místo pro spokojený život

Úřední deska

Archív úřední desky

Vyhledávání na úřední desce

Výsledek vyhledávání na úřední desce

Filtr: záznamy vyvěšené od 1.1.2023 do 31.12.2023

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku Mikulůvka - 2.kolo volba prezidenta ČR[PDF, 237.29 kB] Zobrazit detail

Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku Mikulůvka - 2.kolo volba prezidenta ČR

Zařazeno do složky: Volby
28.01.2023 13.02.2023 Stavinohová Jana

Oznámení o době a místu konání 2. kola volby prezidenta České republiky[PDF, 121.05 kB] Zobrazit detail

Starosta obce Mikulůvka podle ustanovení § 14, odst. 1, písm. a) zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)   oznamuje:   2. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční ve dnech   27. ledna 2023 od 1400 hodin do 2200 hodin a 28. ledna 2023 od 800 hodin do 1400 hodin.   Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 Mikulůvka je zasedací místnost obecního úřadu v Mikulůvce.

Zařazeno do složky: Volby
19.01.2023 29.01.2023 Stavinohová Jana

Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku Mikulůvka[PDF, 235.73 kB] Zobrazit detail

Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku Mikulůvka

Zařazeno do složky: Volby
14.01.2023 30.01.2023 Stavinohová Jana

Cenové oznámení na rok 2023[PDF, 142.67 kB] Zobrazit detail

Cenové oznámení na rok 2023   Obec Mikulůvka oznamuje cenu stočného s účinností od 1. ledna 2023:   Cena v Kč / m3 Bez DPH Včetně DPH (10 %) Stočné 63,42,- 69,76,-     Cena stočného je stanovena za 1 m3 (1000 litrů) odpadní vody vypuštěné do veřejné kanalizace.

Zařazeno do složky: Ostatní
09.01.2023 31.12.2023 Stavinohová Jana

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. v roce 2023 - SOMV[PDF, 76.94 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. v roce 2023 Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV)

03.01.2023 11.01.2024 Stavinohová Jana

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. v roce 2023 mikroregion SV[PDF, 192.29 kB] Zobrazit detail

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ DLE ZÁKONA Č. 250/2000 SB. mikroregion Střední Vsetínsko

01.01.2023 31.12.2023 Stavinohová Jana

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta[PDF, 122.08 kB] Zobrazit detail

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta v obci Mikulůvka /§ 34 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 3 zákona.

Zařazeno do složky: Volby
28.12.2022 15.01.2023 Stavinohová Jana

Rozpočet DSO MVM-K na rok 2023[PDF, 356.06 kB] Zobrazit detail

Rozpočet DSO MVM-K na rok 2023

23.12.2022 31.12.2023 Stavinohová Jana

Střednědobý výhled rozpočtu DSO MVM-K na období 2023-2027[PDF, 293.55 kB] Zobrazit detail

Střednědobý výhled rozpočtu DSO MVM-K na období 2023-2027

23.12.2022 31.12.2027 Stavinohová Jana

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. v roce 2022 mikroregion VM-K[PDF, 199.25 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. v roce 2022 mikroregion VM-K

23.12.2022 09.01.2023 Stavinohová Jana

Rozpočet Základní školy a Mateřské školy Mikulůvka, okres Vsetín pro rok 2023[PDF, 188.82 kB] Zobrazit detail

Rozpočet Základní školy a Mateřské školy Mikulůvka, okres Vsetín pro rok 2023, schválen na zasedání zastupitelstva dne 9. 12. 2022, pod č. usnesení 3/4.

Zařazeno do složky: ZŠ a MŠ Mikulůvka
12.12.2022 31.12.2023 Stavinohová Jana

Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Mikulůvka pro rok 2024 a 2025[PDF,  B] Zobrazit detail

Střednědobý výhled rozpočtu Základní škola a Mateřská škola Mikulůvka, okres Vsetín pro rok 2024 a 2025, schválen na zasedání zastupitelstva dne 9. 12. 2022, pod č. usnesení 3/5.

Zařazeno do složky: ZŠ a MŠ Mikulůvka
12.12.2022 31.12.2025 Stavinohová Jana

Schválený rozpočet obce Mikulůvka na rok 2023[PDF, 194.47 kB] Zobrazit detail

Rozpočet obce Mikulůvka na rok 2023, schválen na zasedání zastupitelstva dne 9. 12. 2022, pod č. usnesení 3/6.

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
12.12.2022 31.12.2023 Stavinohová Jana

Cenové oznámení - cena vody VaK pro rok 2023

Cenové oznámení - cena vody VaK pro rok 2023

Zařazeno do složky: Ostatní
02.12.2022 31.12.2023 Stavinohová Jana

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků[PDF, 122.32 kB] Zobrazit detail

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volbu prezidenta republiky 2023

Zařazeno do složky: Volby
29.11.2022 15.01.2023 Stavinohová Jana

Veřejná vyhláška - OOP - MZE-59640/2022-16212

Opatření obecné povahy, kterým se s účinností od 1. 1. 2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14. 9. 2021 

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
04.11.2022 31.12.2023 Stavinohová Jana

SEZNAM NEDOSTATEČNĚ IDENTIFIKOVANÝCH VLASTNÍKŮ

Veškeré informace k problematice nedostatečně identifikovaných vlastníků jsou též uvedeny na internetových stránkách www.uzsvm.cz.   Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě   Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá podle ust. § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitých věcí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovité věci u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.   Seznam nemovitých věcí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.   Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v ust. § 1050 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu ust. § 1045 odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

Zařazeno do složky: Ostatní
21.09.2022 31.12.2023 Stavinohová Jana

Závěrečný účet DSO MVM-K za rok 2021[PDF, 946.05 kB] Zobrazit detail

Závěrečný účet DSO MVM-K za rok 2021

27.06.2022 30.06.2023 Stavinohová Jana

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. v roce 2021 mikroregion VM-K[PDF, 196.84 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. v roce 2021 mikroregion VM-K

27.06.2022 30.06.2023 Stavinohová Jana

Závěrečný účet obce Mikulůvka za rok 2021

Závěrečný účet obce Mikulůvka za rok 2021, který byl schválen zastupitelstvem obce Mikulůvka dne 28.4.2022 pod číslem usnesení 29/10.   Přílohy k Závěrečnému účtu - Zpráva č. 201/2021/EKO, o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mikulůvka,IČO: 003041017 za rok 2021 - Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Mikulůvka za rok 2021 - Rozvaha - Výkaz zisku a ztráty - Příloha - FIN 2-12M

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
29.04.2022 30.06.2023 Stavinohová Jana

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. v roce 2022 SOMV[PDF, 75.94 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. v roce 2022 SOMV

05.01.2022 13.01.2023 Stavinohová Jana

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Mikroregionu VMK na roky 2022 - 2024[PDF, 2.57 MB] Zobrazit detail

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na roky 2022 - 2024

21.12.2021 31.12.2024 Stavinohová Jana

Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Mikulůvka, okres Vsetín pro rok 2023 a 2024[PDF, 190.74 kB] Zobrazit detail

Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Mikulůvka, okres Vsetín pro rok 2023 a 2024

Zařazeno do složky: ZŠ a MŠ Mikulůvka
17.12.2021 31.12.2024 Stavinohová Jana

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2022 - 2025 obce Mikulůvka[PDF, 90.46 kB] Zobrazit detail

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2022 - 2025 obce Mikulůvka

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
17.12.2021 31.12.2025 Stavinohová Jana

Střednědobý výhled rozpočtu Základní škola a Mateřská škola Mikulůvka[PDF, 302.89 kB] Zobrazit detail

Střednědobý výhled rozpočtu Základní škola a Mateřská škola Mikulůvka, okres Vsetín pro rok 2022 a 2023 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka dne 10.12.2020 pod č. usnesení 18/5.

Zařazeno do složky: ZŠ a MŠ Mikulůvka
11.12.2020 31.12.2023 Stavinohová Jana

Celkem nalezeno 27 záznamů. Zobrazeny záznamy 1 až 25.

Strana:

Hlavní nabídka

rozbalit menu

Ikona CzechPoint Ikona Mikroregion