Orientační nabídka

Místo pro spokojený život

Úřední deska

Archív úřední desky

Vyhledávání na úřední desce

Stav ke dni 09.06.2023

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Návrh Závěrečného účtu SPRM Střední Vsetínsko za rok 2022[PDF, 1.16 MB] Zobrazit detail

Návrh Závěrečného účtu Sdružení pro rozvoj mikroregionu Střední Vsetínsko za rok 2022

01.06.2023 30.06.2023 Stavinohová Jana

Usnesení ze 6. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka rok 2023[PDF, 273.53 kB] Zobrazit detail

Usnesení ze 6. zasedání zastupitelstva obce Mikulůvka, které se konalo dne 25.5.2023.

Zařazeno do složky: Usnesení
29.05.2023 14.06.2023 Stavinohová Jana

Návrh - Závěrečný účet DSO MVM-K za rok 2022[PDF, 3.78 MB] Zobrazit detail

Návrh - Závěrečný účet DSO MVM-K za rok 2022

28.05.2023 17.06.2023 Stavinohová Jana

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. v roce 2023 mikroregion VM-K[PDF, 192.31 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. v roce 2023 mikroregion VM-K

28.05.2023 31.12.2023 Stavinohová Jana

Rozpočtové opatření obce Mikulůvka č. 1/2023[PDF, 256.31 kB] Zobrazit detail

Rozpočtové opatření č. 1/2023, které bylo schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne 23. 2. 2023, číslo usnesení 4/7.

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
01.03.2023 31.12.2023 Stavinohová Jana

Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky

Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky - stav k 1. únoru 2023

Zařazeno do složky: Ostatní
27.02.2023 01.01.2024 Stavinohová Jana

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. v roce 2023 mikroregion VM-K[PDF, 189.13 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. v roce 2023 mikroregion VM-K

20.02.2023 31.12.2023 Stavinohová Jana

Rozpočtové opatření č. 01/2023 mikroregion VM-K[PDF, 111.59 kB] Zobrazit detail

Rozpočtové opatření č. 01/2023 mikroregion VM-K

20.02.2023 31.12.2023 Stavinohová Jana

OZNÁMENÍ o vyhlášení revize katastru nemovitostí[PDF, 146.92 kB] Zobrazit detail

Obec Mikulůvka podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), o z n a m u j e na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí (dále jen „katastrální úřad“) č.j. RO-2/2023-836, že v katastrálním území Mikulůvka obce Mikulůvka bude zahájena revize katastru nemovitostí, která potrvá od 31.3.2023 přibližně do 1.10.2026.

Zařazeno do složky: Ostatní
02.02.2023 02.10.2026 Stavinohová Jana

Cenové oznámení na rok 2023[PDF, 142.67 kB] Zobrazit detail

Cenové oznámení na rok 2023   Obec Mikulůvka oznamuje cenu stočného s účinností od 1. ledna 2023:   Cena v Kč / m3 Bez DPH Včetně DPH (10 %) Stočné 63,42,- 69,76,-     Cena stočného je stanovena za 1 m3 (1000 litrů) odpadní vody vypuštěné do veřejné kanalizace.

Zařazeno do složky: Ostatní
09.01.2023 31.12.2023 Stavinohová Jana

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. v roce 2023 - SOMV[PDF, 76.94 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. v roce 2023 Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV)

03.01.2023 11.01.2024 Stavinohová Jana

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. v roce 2023 mikroregion SV[PDF, 192.29 kB] Zobrazit detail

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ DLE ZÁKONA Č. 250/2000 SB. mikroregion Střední Vsetínsko

01.01.2023 31.12.2023 Stavinohová Jana

Rozpočet DSO MVM-K na rok 2023[PDF, 356.06 kB] Zobrazit detail

Rozpočet DSO MVM-K na rok 2023

23.12.2022 31.12.2023 Stavinohová Jana

Střednědobý výhled rozpočtu DSO MVM-K na období 2023-2027[PDF, 293.55 kB] Zobrazit detail

Střednědobý výhled rozpočtu DSO MVM-K na období 2023-2027

23.12.2022 31.12.2027 Stavinohová Jana

Rozpočet Základní školy a Mateřské školy Mikulůvka, okres Vsetín pro rok 2023[PDF, 188.82 kB] Zobrazit detail

Rozpočet Základní školy a Mateřské školy Mikulůvka, okres Vsetín pro rok 2023, schválen na zasedání zastupitelstva dne 9. 12. 2022, pod č. usnesení 3/4.

Zařazeno do složky: ZŠ a MŠ Mikulůvka
12.12.2022 31.12.2023 Stavinohová Jana

Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Mikulůvka pro rok 2024 a 2025[PDF,  B] Zobrazit detail

Střednědobý výhled rozpočtu Základní škola a Mateřská škola Mikulůvka, okres Vsetín pro rok 2024 a 2025, schválen na zasedání zastupitelstva dne 9. 12. 2022, pod č. usnesení 3/5.

Zařazeno do složky: ZŠ a MŠ Mikulůvka
12.12.2022 31.12.2025 Stavinohová Jana

Schválený rozpočet obce Mikulůvka na rok 2023[PDF, 194.47 kB] Zobrazit detail

Rozpočet obce Mikulůvka na rok 2023, schválen na zasedání zastupitelstva dne 9. 12. 2022, pod č. usnesení 3/6.

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
12.12.2022 31.12.2023 Stavinohová Jana

Cenové oznámení - cena vody VaK pro rok 2023

Cenové oznámení - cena vody VaK pro rok 2023

Zařazeno do složky: Ostatní
02.12.2022 31.12.2023 Stavinohová Jana

Veřejná vyhláška - OOP - MZE-59640/2022-16212

Opatření obecné povahy, kterým se s účinností od 1. 1. 2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14. 9. 2021 

Zařazeno do složky: Veřejné vyhlášky
04.11.2022 31.12.2023 Stavinohová Jana

SEZNAM NEDOSTATEČNĚ IDENTIFIKOVANÝCH VLASTNÍKŮ

Veškeré informace k problematice nedostatečně identifikovaných vlastníků jsou též uvedeny na internetových stránkách www.uzsvm.cz.   Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě   Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá podle ust. § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitých věcí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovité věci u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.   Seznam nemovitých věcí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.   Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v ust. § 1050 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu ust. § 1045 odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

Zařazeno do složky: Ostatní
21.09.2022 31.12.2023 Stavinohová Jana

Závěrečný účet DSO MVM-K za rok 2021[PDF, 946.05 kB] Zobrazit detail

Závěrečný účet DSO MVM-K za rok 2021

27.06.2022 30.06.2023 Stavinohová Jana

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. v roce 2021 mikroregion VM-K[PDF, 196.84 kB] Zobrazit detail

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. v roce 2021 mikroregion VM-K

27.06.2022 30.06.2023 Stavinohová Jana

Závěrečný účet obce Mikulůvka za rok 2021

Závěrečný účet obce Mikulůvka za rok 2021, který byl schválen zastupitelstvem obce Mikulůvka dne 28.4.2022 pod číslem usnesení 29/10.   Přílohy k Závěrečnému účtu - Zpráva č. 201/2021/EKO, o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mikulůvka,IČO: 003041017 za rok 2021 - Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Mikulůvka za rok 2021 - Rozvaha - Výkaz zisku a ztráty - Příloha - FIN 2-12M

Zařazeno do složky: Rozpočet a hospodaření obce
29.04.2022 30.06.2023 Stavinohová Jana

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Mikroregionu VMK na roky 2022 - 2024[PDF, 2.57 MB] Zobrazit detail

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na roky 2022 - 2024

21.12.2021 31.12.2024 Stavinohová Jana

Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Mikulůvka, okres Vsetín pro rok 2023 a 2024[PDF, 190.74 kB] Zobrazit detail

Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Mikulůvka, okres Vsetín pro rok 2023 a 2024

Zařazeno do složky: ZŠ a MŠ Mikulůvka
17.12.2021 31.12.2024 Stavinohová Jana

Celkem nalezeno 29 záznamů. Zobrazeny záznamy 1 až 25.

Strana:

Hlavní nabídka

rozbalit menu

Ikona CzechPoint Ikona Mikroregion